Парламентът въведе работни квоти за наемане на хора с увреждания

Работодатели с 50 до 99 работници трябва да назначат едно лице с увреждане

0
42
кодекс
Депутатите приеха субсидия от 1 лев за партийте.

Това трябва да стане три месеца след уведомление на работодателя за задълженията му

Парламентът прие окончателни промени в Закона за хората с увреждания, с които се въвежда работна квота за назначаване на работници и служители с трайни увреждания. Работодатели с 50 до 99 работници трябва да назначат едно лице с увреждане.

Работодатели със 100 и над 100 работници – две лица на сто от състава. Работодателите са освободени от това си задължение, ако има специфични фактори, които възпрепятстват наемането на хора с увреждания, ако няма хора с увреждания, насочени от Бюрата по труда.

Ако работодателят прилага алтернативни мерки за заетост на лица с увреждания, също ще бъде освободен от квота. Работодатели, които не изпълнят работните квоти, всеки месец дължат компенсационна вноска в размер на 30% от минималната работна заплата за всяко незаето работно място за човек с увреждане.

Работодателите трябва да назначат лицата с увреждания в 3-месечен срок, след като са били уведомени за задължението си по закона. Предложението на НФСБ квотите да отпаднат беше отхвърлено.

НАПИШИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here