Право на лични асистенти ще имат и хората с увреждания, които имат ТЕЛК над 70%

0
45
парламент
Снимка: архив

Коефициентът от 1,2 от минималната работна заплата ще остане като минимално заплащане за личните асистенти

Право на лични асистенти ще имат хората с увреждания, които имат ТЕЛК между 70,01% и 89,99% степен на увреждане. Това записаха окончателно депутатите с поправките в Закона за личната помощ.

До момента в закона се предвиждаше от 1 януари 2021 г. всички хора с увреждания да имат право на лична помощ, независимо от степента и вида на увреждането. Сега с промените обаче се регламентира конкретен кръг от лица с право на лична помощ, съобразно реалната нужда от асистентска грижа, финансирана с публичен ресурс, към най-нуждаещите се и уязвими лица, без да се допуска обхватът да се свежда до всички хора с увреждания в страната от догодина.

Ползвател на личната помощ може да е човек с трайно увреждане с установени вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ; дете с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност без определена чужда помощ.

Коефициентът от 1,2 от минималната работна заплата ще остане като минимално заплащане за личните асистенти.

Запазват се и границите на действащите четири степени на зависимост и максималният брой часове на право на лична помощ до 168.

Така при първа степен на зависимост правото на лична помощ е до 15 часа месечно, при втора – до 42 часа месечно, при трета – до 84 часа, и при четвърта степен на зависимост – до 168 часа месечно.