Прокуратурата иска промени за обменния курс на банкоматите

0
23
Снимка: архив

По темата с изнесени от медиите данни за големи комисиони при теглене на суми няма изрична и конкретна уредба, мотивират се от прокуратурата

Върховната административна прокуратура /ВАП/ предлага на министъра на финансите и на управителя на БНБ да преценят предпоставките за иницииране на нормативни промени, свързани с обменния курс при банкоматите.

Предложението на ВАП е по повод информация в медиите, че в курортите има банкомати, които удържат до 15% от сумата при теглене на пари. Посочено е още, че Българската народна банка (БНБ) предлага регулацията за обмяната на валута чрез банкомати да се приравни с тази за обменните бюра, като е посочено, че „по този начин ще се ограничи прилагането на неизгодните обменни курсове при теглене на суми от сметка с чужда валута“.

В акта на ВАП се цитират разпоредби от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС) и Валутният закон (ВЗ). Същевременно е изяснено, че във връзка с изнесените в медиите данни няма изрична и конкретна уредба. Именно по тези съображения и в изпълнение на конституционните си правомощия да следи за спазване на законността, ВАП прави предложението.

Обратната информация за предприетите мерки следва да се получи във ВАП в кратък срок.