Прокуратурата: Над 2000 язовира са опасни

Според държавното обвинение Държавната агенция за метрологичен и технически надзор бездейства

0
62
язовири
81 язовира са в предаварийно състояние

81 от тях са в предаварийно състояние, установи проверка на ВАП

Върховната административна прокуратура-ВАП установи бездействие на основния контролен орган-Държавната агенция за метрологичен и технически надзор-ДАМНТ по отношение на безопасността и техническата изправност на язовирите в страната. Това съобщи заместникът на главния прокурор при Върховна административна прокуратура (ВАП) Ася Петрова. Тя  посочи, че след извършената цялостна проверка на язовирите в страната, включително и на отговорностите и действията на институциите, прокуратурата е установила, че ДАМТН издава голямо количество предписания, които не се изпълняват.

Проблем обаче е и това, че тези предписания на ДАМТН са без фиксиран срок, което означава, че не може да се наложи никакъв акт за административно нарушение или бездействие.

В предписанията изпълнението не е било обвързано със срок, което изключва възможността за санкциониране, въпреки че законодателят е предвидил възможност за санкции. При неизпълнение – компетентният орган вместо да санкционира – издал е нови предписания, отново без срок, посочи Ася Петрова.

При проверките на прокуратурата е посочено, че обяснението на председателя на ДАМТН е, че не се налагат мерки заради непълна правна уредба.
Прокуратурата не е съгласна с това заключение, като Ася Петрова цитира и чл. 199 от Закона за водите, където се посочва изключителната компетентност на председателя на ДАМТН да налага и принудителни административни мерки.
Законовата уредба е достатъчно ясна, категорична бе Петрова.

Към момента прокуратурата установява 81 язовира в предаварийно състояние. Конкретно при проверени 4390 язовирни съоръжения, 54,41% от тях са в неизправно, частично работоспособно или неизправно неработоспособно състояние.

Над 2000 язовирни съоръжения са в технически негодно състояние.

„От тези 81 язовира, които са в предаварийно състояние, където има съставените актове, то те са след намесата на ВАП“, уточни Ася Петрова