Средно 450 лв. на месец харчи едно домакинство за храна

0
12
Снимка: архив

Това показват данните на НСИ

450 лева харчи домакинство у нас на месец само за храна, в тази сума не влизат парите за алкохол или цигари. Сумата непрекъснато нараства, следвана от разходите за жилище, данъци и транспорт. Това показват данните на НСИ.

Според тях общият доход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2020 г. е 1698 лв. и спрямо същия период на 2019 г. се повишава с 9.7%.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял e доходът от работна заплата (57.5%), следван от доходите от пенсии (28.3%) и от самостоятелна заетост (5.9%). Спрямо второто тримесечие на 2019 г. относителният дял на дохода от пенсии нараства с 0.7 процентни пункта, а доходите от работна заплата и самостоятелна заетост намаляват с по 0.3 процентни пункта.

Общият разход на лице от домакинство през второто тримесечие на 2020 г. е 1384 лв. и намалява с 1.3% спрямо същото тримесечие на 2019 година. В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки (32.7%), следвани от разходите за жилище (17.3%), данъци и социални осигуровки (15.1%) и разходите за транспорт и съобщения (10.9%).

Спрямо второто тримесечие на 2019 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки се увеличава с 1.3 процентни пункта, разходите за жилище – с 1.8 процентни пункта, а разходите за данъци и социални осигуровки – с 0.9 процентни пункта. Намалява относителният дял на разходите за: здравеопазване – с 1.0 процентен пункт; облекло и обувки – с 0.8 процентни пункта; транспорт и съобщения – с 0.8 процентни пункта, и свободно време, културен отдих и образование – с 1.7 процентни пункта.

Като абсолютни стойности през второто тримесечие на 2020 г. в сравнение със същото тримесечие на 2019 г. видовете разходи средно на лице от домакинство се променят, както следва: Разходите за храна и безалкохолни напитки се увеличават от 440 на 452 лв. (с 2.9%). Разходите за алкохолни напитки и цигари нарастват от 61 на 65 лв. (с 6.5%). Разходите за облекло и обувки намаляват от 43 на 31 лв. (с 27.5%). Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) нарастват от 217 на 240 лв. (с 10.2%). Разходите за здравеопазване намаляват от 96 на 81 лв. (с 15.9%). Разходите за транспорт и съобщения намаляват от 165 на 152 лв. (със 7.7%). Разходите за свободно време, културен отдих и образование намаляват от 57 на 32 лв. (с 43.9%). Разходите за данъци и социални осигуровки се увеличават от 200 на 210 лв. (с 5.0%).