Три проверки на прокуратурата засекли нарушения в Агенцията за българите в чужбина

Прокурор наредил на Министъра на правосъдието инспектората да извърши инспекция там

0
65
чужбина
Акцията в агенцията. СНИМКА: БИ ТИ ВИ

Последната е от юли 2018 г, заради за 114 нови „българи“, издирвани от Интерпол

Три проверки е правила Върховната административна прокуратура-ВАП в Държавната агенция за българите в чужбина и трите са открили фрапиращи нарушения там, съобщиха от държавното обвинение.

Във връзка с множество запитвания от медии, Пресцентърът на ПРБ съобщава следното:

1.През месец февруари 2014г. Върховна административна прокуратура е извършила проверка по реда на надзора за законност на дейностите по издаване на удостоверения за български произход в Държавна агенция за българите в чужбина.

В хода на проверката са установени извършени закононарушения, свързани с неспазване на изискването на чл. 15, ал.2 вр. с §2, т.1 от ЗБГ и на чл. 3 ал.1, т.2 от Закона за българите, живеещи извън Република България.

На 20.02.2014г. Върховна административна прокуратура сезирала председателя на ДАБЧ за предприемане на конкретни действия за недопускане на закононарушения.

2.През месец август 2016 г. Върховна административна прокуратура отново е извършила проверка по реда на надзора за законност на дейностите по издаване на удостоверения за български произход в Държавна агенция за българите в чужбина.

Констатирани са нарушения , свързани с неспазване на изискването на чл. 15, ал.2 вр. с §2, т.1 от ЗБГ на срока по чл. 15 ал.3 от ЗБГ и на чл. 59 ал.1 т.7 от АПК.

На 18.08.2016 г. ВАП отново е сигнализирала Председателя на ДАБЧ за предприемане на действия за законосъобразно издаване на удостоверения за български произход само при наличие на законните предпоставки за това.

3. През месец юли 2018 г. Върховна административна прокуратура се е самосезирала по публикации в медиите за това, че са налице над 114 случая на получаване на българско гражданство от лица, издирвани от Интерпол.

На 09.07.2018 г. наблюдаващият прокурор от ВАП сезирал министъра на правосъдието и на основание чл. 145 ал.1, т.3 от Закона за съдебната власт е указал да се възложи извършване на проверка от Инспектората по чл. 46 от Закона за администрацията.