Търговците на едро няма да докладват на ДАНС за всяко плащане над 30 хил. лв.

0
20
Снимка: архив

Това задължение остава за търговците на оръжия, петрол и петролни продукти

На първо и второ четене депутатите приеха промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, според които търговците на едро няма да докладват на ДАНС за за всяко плащане в брой на стойност над 30 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута. За тях няма да се прилагат комплексна проверка на клиентите, събиране и изготвяне на документи и друга информация при условията и по реда на този закон. Промените са внесени от Красимир Ципов и депутати от ПГ на ГЕРБ.

Според сега действащия закон търговците на едро, без оглед на характера на продаваната от тях стока, трябва да уведомяват ДАНС за всяко плащане в брой на стойност над 30 хил. лв. или тяхната равностойност в чужда валута. Мотивите за законовата промяна е, че това изискване натоварвало търговците с административни разходи и въвеждало сериозни санкции за неизпълнението им.

Според вносителите текстът обхваща всички търговци, независимо от вида и стойността на стоката, която предлагат, както и дали са от високорискови сектори или не, и това поставя българските търговци в по-неблагоприятна позиция спрямо конкурентите им от други европейски страни, които не са задължени да извършват комплексна проверка и да изискват и събират документи, данни и информация от своите клиенти от такъв характер.

Това задължение обаче остава например за търговците на оръжия, петрол и петролни продукти, тъй като за такива стоки е налице повишен риск от изпирането на пари или финансиране на тероризъм, посочват вносителите.

По Закона за ограничаване на плащанията в брой плащанията над 10 хил. лв. трябва да се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка.