Удължават срока за кандидатстване по мярката 60/40 до 30 юни

0
21
Марияна Николова ръководи онлайн заседанието на съвета. Снимка: МС

Това реши Националният съвет за тристранно сътрудничество

Националният съвет за тристранно сътрудничество проведе извънредно онлайн заседание, на което бе обсъдено удължаването на срока за кандидастване по мярката 60/40 до 30 юни.

На заседанието, което беше свикано от заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика Марияна Николова, социалните партньори, с изключение на Аосциацията на индустриалния капитал в България, подкрепиха проектопостановлението.

Съгласно предложените от Министерството на труда и социалната политика изменения периодът, в който работодателите могат да кандидатстват за изплащане на компенсации, се удължава до 30 юни 2020 г.

Компенсациите ще се изплащат за целия период или за част от него – от 13 март до 30 юни, но за не повече от три месеца. Работодателите, получили компенсации по постановлението, следва да изплащат на работниците и служителите трудово възнаграждение в размер не по-малък от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г.

Финансовото обезпечаване на мярката е осигурено от фонд „Безработица“ на държавното обществено осигуряване.

Членовете на НСТС обсъдиха също така предложения на социалните партньори за секторни мерки за преодоляване на последиците от кризата, предизвикана от пандемията COVID-19.

Постъпилите писмени становища и предложения на социалните партньори са публикувани на електронната страница на НСТС в Портала за консултативни съвети на Министерския съвет / https://saveti.government.bg/web/cc_13/1 /.