Утре е последният ден за подаване на формуляр за безплатна екопечка

0
28
Снимка: Столична община

Това става в районната администрация с лична карта и нотариален акт на имота

Утре, петък (18.09), е последният ден, в който всички желаещи да се включат в кампанията на Столичната община и да заменят безплатно стария си отоплителен уред с нов, могат да подадат своите заявления. Формулярите се подават в районната администрация, като за попълването им е необходима лична карта на собственика и нотариален акт на имота, в който ще бъде монтирана новата печка.

Документите могат да се свалят от страницата на Столичната община или да се получат и попълнят на място при подаването им.

Проектът е част от усилията на общината за подобряване качеството на атмосферния въздух и е насочен към подмяна на стари домакински отоплителни уреди на твърдо битово отопление – дърва или въглища, с по-екологични – на пелети, ток, ТЕЦ или газ. За участие са поканени всички граждани. Инициативата се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.