Цацаров радикално променя комисия „Антикорупция“

0
48
Сотир Цацаров

Главният прокурор внесе концепцията си в парламента. Тя предвижда по-лесно подаване на сигнали и повече служители срещу корупцията по високите етажи

Главният прокурор Сотир Цацаров, който преди седмица бе номиниран от управляващото мнозинство за председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), предвижда радикални промени на институцията, съобщава „Правен свят“. Това се разбира от концепцията на кандидата, представена на ресорната парламентарна комисия и публикувана на сайта на парламента. В рамките на 25 страници Цацаров представя актуалното състояние на устройство и функциониране на антикорупционната комисия и предлага конкретни мерки за оптимизиране и подобряване на работата й.

Според главния прокурор броят на служителите, които пряко отговарят за противодействието на корупцията по високите  етажи на властта, е „крайно недостатъчен за нормална работа“. „Броят на служителите в дирекцията е неадекватен на обема работа, която й се възлага. Това налага предприемане на спешни мерки за осигуряване на допълнителни щатове в нея и незабавно започване на процедури по назначаване на лица, отговарящи на съответните изисквания“, категоричен е Цацаров, който предлага и разкриването на териториални звена за борба с корупцията по високите етажи на властта. Към настоящия момент тази дирекция,  която преди това е била в ДАНС, има свои представители само в столицата.

Ако бъде избран за ръководител на КПКОНПИ, Сотир Цацаров възнамерява да облекчи възможностите за подаване на сигнали за корупция и конфликт на интереси, като акцентира и върху нуждата от осигуряването на нужната закрила за подателите на информацията. Сотир Цацаров предлага още въвеждането на постоянен медиен мониторинг, който да следи за разкрития, направени от журналисти и медии, с цел незабавна реакция.

От концепцията се разбира още, че Цацаров планира засилване на ролята на Инспектората в Комисията, който да следи за интегритета на служителите на антикорупционния орган. Членовете на КПКОНПИ да имат ясно определени правомощия и функции, предлага още кандидатът. Според Сотир Цацаров има нужда от оптимизиране и улесняване и на подаването на годишните декларации за имущество и интереси от заемащите висши държавни постове.

Според „Правен свят“ като цяло концепцията на Цацаров прави критичен анализ на досегашната дейност на КПКОНПИ, ръководена доскоро от Пламен Георгиев, който след като бе възстановен като прокурор, отново напусна съдебната система и стана генерален консул в Испания. Сред един от пропуските, набелязан от Сотир Цацаров, е нормативното закрепване на щатовете на Антикорупционната комисия на 482 души. Номинираният за следващ ръководител на КПКОНПИ отбелязва като положителен ефект доброто взаимодействие с прокуратурата. В заключение Сотир Цацаров акцентира и върху нуждата от събиране на отделните дирекции на държавната комисия в обща сграда, а не както е сега – на различни адреси в столицата.

Очакванията са Народното събрание да избере следващия председател на антикорупционната комисия след по-малко от месец. Освен Цацаров за поста е номиниран и Симеон Найденов, депутат от „Воля“.