47 654 зрелостници са допуснати на матурата по български език и литратура

0
24
Снимка: МОН

Ще пишат по вариант 1

По вариант 1 ще пишат днес зрелостниците на държавния изпит по български език и литература, който беше изтеглен в Министерството на образованието и науката от близо 6 милиона комбинации. Това стана в присъствието на служебния министър на образованието и науката проф. Сашо Пенов и на заместник-министъра на образованието д-р Мария Гайдарова.

Гайдарова каза, че броят на допуснатите до изпита зрелостници е 47 654, а броят на явилите се ученици ще бъде съобщен, след като започне изпитът. „Създадени са разумни улеснения за учениците, които имат нужда – както здравословни, които са декларирани, така и за ученици със специални образователни потребности. Допълнително сме създали разумни улеснения и за ученици, които имат нарушено зрение и имат необходимост от брайлиране на изпитния материал или от уголемяване на шрифта. Има осигурено и видеонаблюдение в реално време“, обясни заместник-министър Гайдарова.

Зрелостниците трябва да носят на изпита служебната си бележка за допускане до него, която може да бъде и в електронен вариант, документ за самоличност и черен химикал, с който да пишат на изпита, каза заместник-министърът на образованието.

Нека зрелостниците да ползват максимално времето, което им е определено, да бъдат концентрирани и успешни в полагането на изпита, пожела Мария Гайдарова. Тя припомни, че максималният брой точки на матурата е 100 и пожелава на зрелостниците да ги постигнат и да имат отлични резултати.

Министър Пенов пожела успех, спокойствие и разум на зрелостниците, както и спокойствие за техните родители и на всички заинтересовани около тях. „Убеден съм в техните умения, убеден съм, че ще се представят добре, защото дългият период на усвояване на знания ще даде своите резултати. На добър час на всички зрелостници“, пожела образователният министър.

Държавният зрелостен изпит по български език и литература (БЕЛ) ще се състои днес в 750 училища и в 4200 зали, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).

За матурата са ангажирани над 9000 квестори. Изпитът започва в 8:30 ч., като зрелостниците трябва да бъдат в изпитните зали поне 30 минути по-рано.

Изпитът по български език и литература е разделен на три модула. Първите два са по 60 минути, а третият – 120 минути. За учениците със специални образователни потребности са предвидени до 30 минути повече за първите два модула, а за третата част – до 60 минути повече.

Тестът по БЕЛ се състои от 22 задачи с избираем отговор, 16 с кратък свободен отговор и две с разширен свободен отговор. Последният 41-и въпрос включва писане на есе или на интерпретативно съчинение, като за втора поредна година за тях ще има две отделни теми. Съчинението е върху изучавана творба. При него от зрелостниците се очаква да интерпретират зададената тема спрямо текста на произведението. От тях се изисква да формулират ясна теза, да я аргументират, да коментират използваните изразни средства. Темата за есето не е обвързана с конкретен литературен текст и при нейното интерпретиране няма ограничения.

Резултатите от държавния зрелостен изпит ще бъдат обявени до 9 юни.