Административният съд в Благоевград касира изборите за Общински съвет в Сандански

0
216
Снимка: БНТ

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд

Със свое решение днес Административният съд в Благоевград обявява за недействително решението на Общинска избирателна комисия в Сандански, с което са обявени резултатите от гласуването на местните избори за общински съветници в общината на 29.10.2023 година.

Съдът обяви за недействително и решението на ОИК – Сандански, което определя подреждането на кандидатите по партии, коалиции и местни коалиции в изборите за общински съветници, според получени преференции.

Решението идва след като изборите за местен парламент в Сандански бяха оспорени пред Административен съд – Благоевград с жалби от представители на няколко партии и местни коалиции.

В открито съдебно заседание преди дни административният съд в Благоевград прегледа записи от видеонаблюдението на преброяване на бюлетините за общински съветници от изборите на 29.10.2023 година в пет секционни избирателни комисии на територията на община Сандански. Съдът остави без уважение искането за проверка на изборни книжа и повторно преброяване на бюлетини в съдебна зала. Съдът не намери основание и в доводите за поискания от един от жалбоподателите отвод на съдебния състав, а именно – несъгласие с прочита на процесуалните правила от съда по хода на делото.

Решението на Административен съд Благоевград подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните./БНТ