Над 50% ръст на добивите на пшеница

0
26
Снимка: рixabay

Средният добив за страната е 594 кг/дка

Добитата пшеница през 2021 г. е с 52% повече от предходната година, която беше изпълнена с редица проблеми в зърнопроизводството. Това е най-добрата година от 2017 г. насам за сектора у нас, заяви министърът на земеделието проф. д-р Христо Бозуков, цитиран от „Монитор“.

През настоящата година производството на пшеница достигна нива от 7,16 млн. тона. Те са добити при реколтирани 1 204 334 ха при

среден добив за страната 594 кг/дка.

Добри производствени резултати се отчитат и при ечемика и рапицата. При ечемика се наблюдава ръст в производството от 27,2 %, а при рапицата 36 на сто в сравнение с 2020 г. През настоящата година са реколтирани 130 581 ха ечемик, а производството е 698 761 тона при среден добив за страната 535 кг/дка. Произведеното количество рапица е 376 364 тона при реколтирани 133 356 ха и среден добив от 282 кг/дка.

В някои райони на страната засушаването е предизвикало

щети при царевицата и слънчогледа,

което ще се отрази върху количеството на реколтата. До момента са прибрани 47% от площите за реколтиране с маслодаен слънчоглед и 17% от площите с царевица. Производството на слънчоглед е 934 853 тона при среден добив за страната 236 кг/дка. Добивът от царевица към днешна дата е 552 226 тона , а средният такъв е 551 кг/дка.

В периода на жътвената кампания са взети 1 263 проби от 2 602 276 тона пшеница от зърнопроизводителните райони в 27 области на страната. Резултатите показват, че 49,4 % от общото производство или

3 536 305 т, са с качество, удовлетворяващо изискванията на мелничарския отрасъл

за производство на висококачествени брашна за хляб и хлебни изделия. По думите на зърнопроизводителите не се наблюдават проблеми с качеството на добитата продукция при различните култури. Очакваната реколта от слънчоглед и царевица е добра.

Марияна Кукушева, председател на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите в България, съобщи, че се наблюдава увеличение при всички суровини и посочи, че

ДДС на хлебните изделия трябва да бъде намален на 9%.