Населението на България намаляло с 80 000 за година

0
85
Снимка: архив

В края на 2021-а то е било 6 838 937 души по данни на НСИ

Населението на България е намаляло със 77 611 души или 1.1% за 1 година. В края на 2021-а то е било 6 838 937 души, по данни от текущата демографска статистика на НСИ.

Те се разминават с предварителната оценка от преброяването през 2021 г. Според нея очакваният брой на постоянно живеещите у нас към 7 септември беше 6 520 314 души. Разликата се дължи на нерегистрирана външна миграция през 10-те години между преброяванията, изяснява НСИ. След окончателното въвеждане и обработка на данните от Преброяване 2021 броят на населението ще бъде преизчислен. Първи окончателни данни ще бъдат публикувани след 1 октомври 2022 г.

През 2021 г. намаляват живородените деца; нараства броят на починалите, както и детската смъртност, увеличават се браковете и разводите.

148 995 българи са починали през 2021 година, а коефициентът на обща смъртност е 21.7‰

С най-висока смъртност в страната са областите Видин – 32.3‰, Монтана – 30.8‰, и Кюстендил – 28.6‰. В седем области смъртността е по-ниска от общата за страната, като най-ниска е в София (столица) – 16.8‰.

Равнището на общата смъртност на населението в България е най-високо сред държавите членки – общо за всички 27 страни в ЕС коефициентът на смъртност през 2020 г. е 11.6‰.

С най-ниска смъртност са Ирландия – 6.5‰, Кипър – 7.2‰, и Люксембург – 7.3‰. Освен в България значително по-висока от средната за ЕС е стойността на този показател в Литва – 15.6‰, Румъния – 15.5‰, и Латвия – 15.2‰.