Назначеният от Кацаров директор на болница „Лозенец“ уличен в конфликт на интереси

0
110
Болница "Лозенец"

Сам подписал със себе си анекс към трудовия си договор. КПКОНПИ го глоби 10 000 лв.

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобит имущество (КПКОНПИ) установи конфликт на интереси за изпълнителния директор на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД доц. д-р Радосвет Горнев, който бе назначен от Стойчо Кацаров.

Производството е започнало по сигнал, в който се твърди, че доц. Горнев е гласувал в своя полза на заседание на Съвета на директорите на болницата и че на 9.07.2021 г. е подписал допълнително споразумение към трудовия си договор едновременно в качеството на „работодател“ и „служител“, т.е. сам със себе си. В хода на проверката на сигнала са изискани документи от Министерството на здравеопазването и от МБАЛ „Лозенец“ ЕАД.

Установено е, че в качеството си на лице, заемащо висша публична длъжност, доц. Горнев е упражнил правомощия по служба в свой частен интерес. Той е участвал в заседание на Съвета на директорите на дружеството на 05.07.2021 г., на което е гласувал „за“ собственото си освобождаване като началник на клиника по хирургия към МБАЛ „Лозенец“ и назначаването си като лекар-хирург в нарушение на разпоредбите на ЗПКОНПИ.

Установено е също, че на 09.07.2021 г. е подписал допълнително споразумение едновременно в качеството си на служител и на изпълнителен директор. По този начин чрез договаряне сам със себе си той е получавал възнаграждение, съобщават от Антикорупционната комисия.

И при двете му действия, правилното и законосъобразно поведение би било да си направи самоотвод от изпълнението на конкретно правомощие или задължение по служба, като уведоми органа по избора или назначаването си. Вместо това, доц. Горнев е действал в свой частен интерес, което е и основание за наличие на конфликт на интереси. С решението на КПКОНПИ му е наложена глоба в общ размер на 10 000 лв.