ВАС отхвърли жалбата на ДБ за изходния код на машините за гласуване

0
259
Снимка: архив

Докладчик по делото бил Лозан Панов

Върховният административен съд (ВАС) отхвърли жалбата на ДБ срещу решение № 1282-НС от 16.08.2022 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК) за организацията на машинното гласуване, в частта за удостоверяването на изходния код на машините за гласуване, съобщиха от съда.

Жалбата на коалиция „Демократична България – Обединение“ е разгледана от дежурен тричленен състав на ВАС. Съдиите Кремена Хараланова и Павлина Найденова, приемат, че решението на ЦИК е законосъобразно и не е в противоречие с целта на Изборния кодекс. Докладчик по делото, образувано по жалбата, е Лозан Панов. Той е изразил особено мнение като приема, че жалбата е основателна.

От ВАС посочват, че изходният код на машините за гласуване е бил вече удостоверен преди миналите избори с решение на Държавната агенция за електронно управление, Българския институт по метрология и Българския институт по стандартизация с решение от 9 юли 2021 г. При липсата на законодателна забрана ЦИК да използва удостоверяването от предходни избори, според съда не би могло да се приеме, че допълнителното надграждане на механизма (чл. 213, ал. 2 от Изборния кодекс), чрез извършването на нов Trusted build (доверено изграждане), при което се използва удостоверения вече изходен код, влиза в противоречие или стеснява права на заинтересованите страни.

От Върховния административен съд допълват, че предоставянето на достъп до изходния код на софтуера на машините за гласуване с цели ново удостоверяване по чл. 213а, ал.2 от Изборния кодекс от компетентните органи, каквото спрямо решението на ЦИК няма да се извършва отново, поради което не се установява и времето за достъп до изходния код да е ограничително.

От ВАС отбелязват, че само с оглед повишаване на нивото на сигурност на така удостоверената версия на софтуера, ще се извърши нов Trusted build (доверено изграждане), с използване на удостоверения вече изходен код и чрез UEFI ключове, притежавани единствено от ЦИК. От съда добавят, че процедурата за това ще е публична и ще се излъчва в реално време в интернет и с участието представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирани за участие в изборите, на български неправителствени организации, регистрирали наблюдатели, както и на представител на БАН, които ще имат достъп до изходния код на софтуера на машините за гласуване. Според Върховния административен съд осигурената публичност на така предвидената процедура несъмнено не засяга правата на ДБ, още повече, че с обжалваната част от решението им е предоставена възможност за участие в нея с предоставен достъп до удостоверения изходен код.