Върховният съд спря пръстовите отпечатъци в болниците

Съдът е обявил за нищожен текста, който регламентира действието на новата система, на 21-ия ден от внедряването й,

0
91
отпечатъци
Пръстовите отпечатъци не се отменят

Според магистратите наредбата противоречи на директиви на ЕС

Върховният административен съд спря действието на пръстовия идентификатор като метод за регистрация в болниците. Съдът е обявил за нищожен текста, който регламентира действието на новата система, на 21-ия ден от внедряването й, информират от Центъра за защита на правата в здравеопазването. От съда смятат, че дефинирането и въвеждането на процедура по създаването на код от пръстов отпечатък не е допустимо да става с наредба на Министерския съвет.

В мотивите на съда се посочва, че с наредбата, която внедрява идентфикатора, на практика се създава едно ново, несъществуващо в Закона за здравното осигуряване субективно задължение за електронна идентификация на осигурените лица под наименование „електронна автентификация“.

Освен това според съда наредбата противоречи на определени регламенти и директиви на Европейския съюз, в които е посочено, че когато хората пътуват с цел лечение, достъпът до тяхната здравна документация трябва да е възможен в държавата, където се извършва лечението. Целта била да се установят правила за улесняване на достъпа до трансгранично здравно обслужване в съюза, а в случая било очевидно, че въвеждането на пръстов идентификатор усложнява трансграничното легитимиране. Това противоречи на съюзното право, което цели унифициране на вида на идентификация с оглед придвижване, сигурност и получаване на медицинска помощ в държавите от Европейския съюз, посочват още от съда.

До окончателното разрешаване на спора по същество съдът е спрял действието на идентификатора. Той стана задължителен при регистрация в болница от началото на този месец, а тенденцията бе да стане метод за чекиране и в аптеките, както и при джипито.

Пръстовият идентификатор бе атакуван в съда от Центъра за защита на правата в здравеопазването, Федерация „Български пациентски форум“ и Сдружението на частните болници.