Деца влезли по втория начин в детска градина в Горна баня

Има разминаване в датите на класиране на някои деца

0
248
бавачки
Снимка: архив

Образувано е дисциплинарно производство срещу директора

Серия от нарушения в организацията на работата и приема на деца в Детска градина 164 „Зорница“ (Горна баня) са констатирани при проверки извършени от дирекция „Образование“ на Столична община и администрацията на район „Овча купел“. Проверките са извършени по жалби от служители на детската градина и сигнали от граждани,съобщава Офнюз.

Проверките са констатирали нарушение на Наредбата за прием на деца в общинските детски градини на територия на Столична община. Установено е, че за 24 деца липсват кандидатури в информационната системата за обслужване на детските заведение на Столична община, през която се извършва кандидатстването, но те фигурират в списъците на Националната електронна информационна система за предучилищно образование и в дневниците на групите.

Проверката е констатирала още разминаване в датите на класиране на някои деца и датите, от които те са записани в дневниците и посещават детската градина.

Намерени са още нарушения в организацията на допълнителните образователни дейности. Установено е, че децата са посещавали спортни занятия извън детската градина без сключен договор между детското заведение и спортния клуб и без заповед на директора, като таксите за посещенията са събирани от педагогическия персонал.

Констатирани са още нарушения на Кодекса на труда, Наредба 12 за статута и професионалното развитие на учителите, Наредбата за медицинската експертиза и предписанията на болничния лист, Наредбата за командировките в страната и Постановление 374 от 2016 за изпълнението на бюджета на България за 2017 г., които касаят работата на педагогическия персонал и извършването на административна дейност.

Във връзка с констатираните нарушение на директора на детска градина 164 „Зорница“ е образувано дисциплинарно производство. Очаква се комисията да предложи дисциплинарно наказание.