И водата скача от 1 януари

Най-голямо е увеличението на цената на водата в Бургас

0
101
вода
Снимка: архив

Най-скъпа ще е в Шумен

На закрито заседание членовете на Комисията на енергийно и водно регулиране приеха окончателно решение за изменение на цени на ВиК услугите за 2019 г. Новите, по-високи цени влизат в сила от 1 януари 2019 г., уточниха от КЕВР.

От регулаторния орган обясняват надлежно, че са спазили изискванията на закона за предварително обсъждане на новата цена на водата.

След увеличението най-скъпа ще е водата в Шумен. Там цената ще стигне 3,40 лева на кубик.

Най-голямо е увеличението на цената на водата в Бургас. Там тя ще поскъпне с 27 стотинки на кубик. На второ място е София, където ще поскъпне с 23 стотинки на кубик.

Във Варна се очаква доставката на вода да бъде по-скъпа с 12 стотинки. Единственият град, където цената на водата ще поевтинее, е Кърджали, защото там не спазват програмата за инвестиции.

„В съответствие с действащата законова и подзаконова уредба, в края на всяка календарна година Комисията е нормативно задължена да актуализира утвърдените с 5-годишните бизнес планове на ВиК дружествата цени на услуги за всяка следваща година. Досега Комисията е одобрила с отделни процедури бизнес плановете на общо 27 ВиК дружества в цялата страна“, мотивират се от КЕВР, които обясняват по-скъпата услуга за довеждане на водата до крайния потребител с размера на натрупана инфлация и прилагане на индивидуален коефициент за ефективност за всяко едно дружество.

Единствено в Кърджали цената на водата остава ниска, защото тамошното дружество не изпълнява инвестиционна програма.

„Комисията е създала ценообразуващ механизъм, който да гарантира устойчивото развитие на ВиК дружествата, но регулаторът не е техен собственик и не може да влияе върху начина на тяхното управление. В този смисъл КЕВР няма нормативно основание да преразглежда едностранно вече одобрените бизнес планове“, мотивират се от регулатора.

Те припомнят, че на 17 декември е имало открито заседание за обсъждане на доклад на работната група с участието на ВиК дружества от цялата страна, Омбудсмана на Република България, представители на местни власти и областни управи, синдикати, неправителствени, обществени и граждански организации.

Обещанието на КЕВР е стриктно да следят изпълнението на бизнес плановете на ВиК дружествата и да предприемат мерки при неизпълнението им.

„При доказано неизпълнение на заложените в бизнес плановете инвестиции и показатели, Комисията ще коригира надолу цените на утвърдените ВиК услуги“, обещават от регулаторния орган.