КЕВР: Токът поскъпва средно с 1.39% за страната, за клиентите на „Електрохолд“ – с 2.74%

0
56
Снимка: архив

През следващата година средното намаление на цените на парното и топплата вода за битовите клиенти за цялата страна е 8,44%

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе обществено обсъждане на проект на решение относно утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“ за новия регулаторен период 1.07.2024 – 30.06.2025 г.

В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на работата на институциите проектът беше публикуван предварително на интернет страницата на регулатора. От всички поканени заинтересовани страни – държавни органи, енергийни дружества, браншови организации и др. в общественото обсъждане участва единствено Ясен Цветанов, гражданин.

След отчитане на всички ценообразуващи елементи и прилагане на методиката за ценообразуване, в проекта на решението се предлага средното увеличение на цената на електроенергията за битовите потребители да бъде в размер на 1,39 %.

За клиентите на „Електрохолд“ е предвидено увеличение на крайната цена с 2,74 %, на ЕВН – с 1,46 %, а за клиентите на „Енерго Про“ цената намалява с 0,90 %. В тези цени са включени и цените за мрежовите услуги.

С предложеното минимално увеличение цените на електроенергията за битовите потребители у нас остават едни от най-ниските в Европа. С определянето им за една година напред комисията създава условия за предвидимост и сигурност на разходите на българските домакинства.

Председателят на КЕВР доц. Иван Иванов заяви пред медиите, че в ценовите си решения Комисията се придържа към обявеното минимално повишение на цената на електроенергията и съществено понижение на цената на топлинната енергия. „Българските потребители трябва да бъдат спокойни, независимо че през последно време се наблюдава известна динамика на международните цени на електроенергията и на природния газ. Тази динамика обаче може да доведе както до известно повишаване, така и до поевтиняване. При всички положения отклоненията в цените на електрическата и топлинната енергия ще бъдат напълно приемливи“, подчерта той.

Според него средното поскъпване за страната на електроенергията за битовите потребители ще бъде в рамките на 1,39 процента, като за трите електроразпределителни дружества ще варира съобразно броя на потребителите, мрежите и други фактори.

„Никога досега, откакто заемам поста председател на регулатора, повишението на цената на електроенергията за битовите потребители не е било в толкова нисък размер – през миналата година то беше 4,7%, а през 2022 г. – 4,3%. Важно е да се подчертае, че предвижданото сега увеличение е значително по-малко от индекса на годишната инфлация. По този начин нашите решения за цената на електрическата и на топлинната енергия са реални антиинфлационни фактори, които подпомагат България в нейния път за влизане в еврозоната“, заяви категорично доц. Иван Иванов.

В 14-дневен срок всички заинтересовани страни могат да внесат писмени становища, на които регулаторът ще даде мотивиран отговор в окончателното ценово решение на 30.06.2024 г.

КЕВР одобри и по-ниски цени на парното и топлата вода.

След извършения регулаторен преглед на дружествата, прилагане на ценообразуващия модел и корекции на ценообразуващите елементи, в проекта на решение за всяко дружество е изчислена годишна индивидуална цена на топлинната енергия за регулаторния период 1.07.2024 г.-30.06.2025 г

За „Топлофикация София“ ЕАД предлаганата годишна цена на топлинната енергия за битовите потребители е в размер на 128,25 лв./MWh, за „ЕВН Топлофикация“ ЕАД – 127,19 лв./MWh, за „Топлофикация – Плевен“ ЕАД – 90,02 лв./MWh,за „Топлофикация – Бургас” ЕАД – 81,79 лв./MWh, „Веолия Енерджи Варна” ЕАД – 131,86 лв./MWh, „Топлофикация – Враца“ ЕАД – 100,25 лв./MWh, „Топлофикация – ВТ“ АД – 128,61 лв./MWh, „Топлофикация-Разград“ ЕАД – 131,08 лв./MWh., Топлофикация – Русе“ АД – 93,22 лв. /MWh , Топлофикация – Перник“ АД – 107,59 лв./MWh, Топлофикация – Сливен“ АД – 93,34 лв. /MWh.

През следващата година средното намаление на цените на топлофикационните услуги за битовите клиенти за цялата страна е 8,44%.

Със 7,02% по-малко се предвижда да заплащат потребителите на „Топлофикация София“ ЕАД. Със 7,81% се предлага да намалее цената за клиентите на „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД. В Плевен предвиденото поевтиняване ще е с 7.14%, а най-голямо е намалението за „Топлофикация-Бургас“ АД – с 14.09 на сто. Във Варна спадът на цената е с 3.74%, във Враца – с 11.35%, във Велико Търново – 2.44%. В Разград намалението е 9.94 %, в Русе – 11.70 %, в Перник – 7.20%, в Сливен – 10.41 %.