Как прокуратурата се „самообразова“ по делото срещу Николай Ненчев

Едва ли съдът е място, където неграмотни люде би следвало да получават начални знания по военни въпроси

0
150
делото
Ненчев чу невинен в съдебна зала.

Държавното обвинение „тупа топката“ вече две години

Васил Данов, priorities.bg

Абсурдното дело срещу бившия министър на отбраната Николай Ненчев отново бе отложено по искане на прокуратурата, която настоя да се дообразова във военната област за сметка на българския данъкоплатец, на нервите на подсъдимия и на адвокатите му.

Прокуратурата, която от самото начало на процеса не разполага с доказателства срещу бившия министър на отбраната, продължи да пребивава в състоянието, наречено от писателя Салтиков-Шчeдрин „наивна непосредственост“. След всеки факт или пример, посочен от защитата или от подсъдимия, прокурорите връщат топката с „гениалния“ ход: „А откъде обвиняемият има тези данни? С кого се е консултирал, за да вземе подобно решение? Върху каква правна база стъпва тогавашният министър, за да отдаде съответните разпореждания?“

С подобна тактика делото неминуемо се движи към изясняване на факти и обстоятелства за първичния бульон и за първата искрица живот, сътворена от Божия дух или от електрическия заряд на небесна мълния, паднала върху топлите води на Световния океан преди около два милиарда години.

Прокурорите, задаващи въпроси от сектора на отбраната, дори не подозират, че отговорите на питанията им през последните десетилетия се изучават в първи курс на висшите военни училища или в специализираните курсове за сержанти във Военновъздушните сили.

Съдът отхвърли едно от исканията на прокуратурата, засягащо решението на министър Ненчев българските изтребители МиГ-29 да бъдат изпратени на ремонт в съюзническа Полша. Със задружни усилия прокурор Мицев и прокурор Пирониева формулираха искането си: „С кои страни от НАТО или с кои представители на Главната квартира на НАТО се е консултирал министър Ненчев, преди да вземе решението си българските изтребители да бъдат изпратени за ремонт в Полша?“

С присъщия за професията си черен хумор прокурор Мицев допълни, че изясняването на подобен въпрос би могло да донесе полза и за обвиняемия, ако бъде доказано, че след консултации със съюзници от НАТО е взел адекватно решение.

Очевидната несъстоятелност на искането бе оборена от адвокат Менко Менков, който възрази срещу опитите на прокуратурата да протака делото и да задава уточняващи въпроси след вече изяснени факти и обстоятелства. „Ако прокуратурата продължи да иска проверка след всяка дума на подсъдимия, делото ще се точи до плюс безкрайност“, заяви адвокат Менков. Исканите подробности и уточнения са могли да бъдат направени в хода на досъдебното производство, а не на самото дело.

Протакането на делото е злоупотреба с правосъдието. Моят подзащитен се нуждае от бърз и справедлив процес“, подчерта адвокат Менков. Той възрази срещу фалшивата загриженост на прокуратурата за съдбата на подсъдимия и припомни, че за интересите на бившия министър Ненчев се грижат трима правоспособни адвокати.

Адвокат Петър Божков цитира протокол от предишни съдебни заседания, където ясно е посочено, че по нареждане на министър Ненчев в Министерството на отбраната се е състояло служебно съвещание, на което директорът на дирекция „Аквизиция“ и други компетентни длъжностни лица от МО след обстоен анализ на икономическите и военните обстоятелства са препоръчали ремонтът на българските бойни самолети да бъде извършен в Полша.

Адвокат Радан Кънев допълни, че делото вече е изяснено откъм доказателствената страна. Търсенето на нови уточнения и ненужни подробности би довело до необоснованото му отлагане, което явно е единствената цел на държавното обвинение.

Адвокат Божков се позова и на доклад от тогавашния командир на ВВС генерал-майор Румен Радев (в момента президент на Република България), който в доклад до министъра на отбраната посочва, че във ВВС съществува „остър недостиг на двигатели“, че досегашните опити самолетите МиГ-29 да бъдат ремонтирани в Руската федерация не са дали очакваните резултати и че „трябва да се търси друг път“.

Съдът отхвърли очевидно безсмисленото искане на прокуратурата да бъде проследен ходът за взимане на обсъжданото решение, защото то е било резултат от колективни и компетентни усилия на администрацията в МО да стигне до обективно и национално отговорно решение.

Второто искане на прокуратурата бе не по-малко комично от отхвърленото: МО да предостави справка колко пъти са вдигани по тревога български изтребители след навлизане на руски бойни самолети в българското въздушно пространство или в зоната за отговорност на ВВС. След разгорещени спорове бе уточнена времевата рамка на справката: от септември 2012 г. до края на мандата на министър Ненчев.

Адвокатите отново възразиха, че поради военновъздушната и оперативна неграмотност на прокурорите няма защо отново да бъде отлагано делото, което се протака повече от две години. Адвокат Менков припомни, че по силата на договора със съюзниците от НАТО при навлизане на руски самолети в черноморската зона за отговорност на Румъния, Турция и България последователно са излитали по два румънски, български и турски изтребители и че подобна дейност се ръководи от съответните военачалници, а не от министъра на отбраната.

Прокурорите се опитаха да обяснят, че засега не са запознати с правното основание за вдигане на бойни самолети по тревога и биха желали да повишат общата и военната си култура в тази област.

Въпреки възраженията на адвокатите, съдът удовлетвори искането на прокурорите, които видимо си отдъхнаха след поредното отлагане на делото по причини, които излизат извън рамките на правото. Следващото заседание на почитаемия съд бе насрочено за 1 юли т. г. Надявам се на тази дата делото да приключи под звуците на „Джулай морнинг“ и да се поздравят с успех всички, които обичат „Юрая Хийп“.

В залата присъстваха журналисти, политически и обществени дейци и съмишленици на Николай Ненчев. Журналистката Даниела Горчева, популярна с разследванията и публикациите си за престъпленията на комунистическия режим, припомни на прокуратурата, че е абсурдно да бъде уточнявано как и защо са вдигани по тревога бойни самолети, за да защитят българското въздушно пространство. „Руската федерация извърши агресия, нахлу и анексира Кримския полуостров, без да обяви война на Украйна. Нима български военен министър би трябвало да чака самолети на агресора да се стоварят върху страната ни, за да разпореди действия на военната авиация?!“, възмутено запита Даниела Горчева. Прокурорите се опитаха да й отнемат думата, като се позоваха на факта, че тя не е страна по делото.

Аз съм журналист от българския и от холандския печат. Ще уведомя холандските и европейските медии за жалкото състояние на българската прокуратура и опитите й да защитава интересите на Руската федерация срещу национално отговорни решения на български министър на отбраната“, възрази Даниела Горчева.

В кулоарите на съда г-жа Горчева искрено и спонтанно изрази оценката си за прокуратурата: „Вие сте срам за българското правосъдие! Срам сте за България!“. Някой от адвокатите обясни, че точно този срам в лицето на прокурор Пирониева е предложен да заеме подобаващо място в йерархията на Европейската прокуратура. Ашколсун, машаллах!

В помощ на военновъздушно и оперативно неграмотните прокурори бих искал да поясня, че при приближаване на неопознати чужди самолети (защото руските нарушители специално изключват опознавателните си системи) до българската 12-милна зона над териториалните ни води, задължително се задействат дежурните средства на ПВО и военната авиация.

Пилотите на дежурните изтребители се привеждат в бойна готовност № 1, влизат в кабините и пускат двигателите. При нареждане от оперативния дежурен излитат и предприемат съответните действия, предвидени в наставления, директиви и заповеди. Ако самолетът-нарушител не навлезе във въздушното пространство на страната ни, дежурните изтребители го съпровождат покрай бреговата ивица и се завръщат на летището си след отдалечаването му.

В тази дейност, ръководена от оперативни дежурни във ВВС, не участва министърът на отбраната, който е цивилно лице, не е част от командната верига и не би могъл да отдаде компетентни разпореждания в кратките срокове за реакция. След инцидента по решение на оперативния дежурен или на командира на ВВС може да бъде докладвано на министъра. Но не е задължително.

Практиката на провокационно облитане на българското крайбрежие е прилагана многократно от руски военни транспортни самолети, които летят извън 12-милната зона от въздушното ни пространство, но достатъчно близо, за да предизвикат реакция от дежурните средства на ПВО и ВВС. С което руските другари целят дежурните средства да бъдат вдигани по тревога, да бъдат включвани радарите и други системи на ПВО, за да изтощават и без това скромните ресурси на ВВС, да разузнават разположението и реда за задействане на силите и средствата за ПВО.

Едва ли съдът е място, където неграмотни люде би следвало да получават начални знания по военни или каквито и да било други въпроси.

Май ще излезе прав Иван Славков-Батето, който казваше: „То кое ни е наред, та да имаме и свестен футбол?!“.

Сигурно не е знаел за хала на прокуратурата.