Парламентът избра членовете на ВСС

За първи път членовете на съвета бяха избирани с квалифицирано мнозинство

0
89
кодекс
Снимка: архив

ГЕРБ получи четири места, БСП – три, а ДПС и „Обединени патриоти“ по две места

Депутатите избраха днес 11-те членове на Висшия съдебен съвет-ВСС от парламентарната квота. Мандатът на стария съвет изтича на 3 октомври. Изненади при избора нямаше.

ГЕРБ получи четири места, БСП – три, а ДПС и „Обединени патриоти“ по две места. За първи път парламентът избира членове на съвета с квалифицирано мнозинство.

Избраните кандидати за двете колегии са:

Съдийска колегия на ВСС

  1. Боян Магдалинчев (предложение на ГЕРБ) – зам. председател на ВАС. Съдия от 1982 година, има 38 години юридически стаж, от които 35 години като съдия, председател на Асоциацията на българските административни съдии.
  2. Боян Новански (предложение на „Обединени патриоти“) – адвокат от София с 19-годишна практика.
  3. Вероника Имова (предложение на ГЕРБ) – съдия от 1982 г. с общ юридически стаж над 36 години в органите на съдебната власт, като последователно преминава през всички нива на съдебната система.
  4. Даниела Маринова-Марчева (предложение на „БСП за България“) – има над 21 години общ юридически стаж, а в последните 16 години е заемала последователно длъжността „съдия“ в Софийски районен съд, Софийски градски съд и Софийски апелативен съд.
  5. Драгомир Кояджиков (предложение на „БСП за България“) – започва своята кариера като следовател в Окръжна следствена служба в гр. Русе. През 2004 г. е назначен за съдия в Районен съд Русе. През 2006 г. постъпва в Софийския районен съд, а от 2011 г. е съдия в Апелативния специализиран съд.
  6. Стефан Гроздев (предложение на ДПС) – магистрат с над 28 години общ юридически стаж – понастоящем зам.-председател на Апелативен съд София и ръководител на търговската колегия.

Прокурорска колегия на ВСС

1.Гергана Мутафова (предложение на ГЕРБ) – През 1991 г. започва работа като съдебен кандидат в Окръжен съд – гр. Пловдив. На 16.02.2001 г. е назначена на работа като младши прокурор в Районна прокуратура – гр. Пловдив като от 2003 до 2006 г. е била прокурор в същата прокуратура. От 2006 г. е административен ръководител на Районна прокуратура гр. Асеновград. През 2010 г. започва работа като административен ръководител на Районна прокуратура – гр. Пловдив, като през 2015 г. е преизбрана за втори мандат.

  1. Йордан Стоев (предложение на „Обединени патриоти“) – кариерата му започва през 1994 г. като следовател в Столична следствена служба, като заема тази длъжност до 2000 г. В периода 2004-2006 г. е заместник директор на Столичната следствена служба. След това, до 2011 г. е прокурор в Апелативна прокуратура- София. От 2011 до 2013 г. е заместник апелативен прокурор на София, какъвто е и сега.
  2. Калина Чапкънова-Кючукова (предложение на ГЕРБ) – Работи в прокуратурата от 1997 г. и е започнала кариерата си в районната прокуратура в Айтос. Заемала е всички длъжности до ниво окръжен прокурор на Бургас. От 2010 г. е административен ръководител – Окръжен прокурор при Окръжна прокуратура – Бургас. Отново през 2010 г. е повишена в ранг „Прокурор във Върховна касационна прокуратура и Върховна административна прокуратура“.
  3. Пламена Апостолова (предложение на ДПС) – магистрат с над 23 години общ юридически стаж от следовател в РСС на Столична следствена служба, през следовател в ТСО на Столична следствена служба и до настоящия ѝ статут на завеждащ специализиран отдел „Стопански“ в Национална следствена служба.
  4. Светлана Бошнакова (предложение на „БСП за България“) – започва кариерата си като младши съдия и последователно заема длъжностите съдия в Районен съд – гр. Кюстендил и съдия в Окръжен съд – гр. Кюстендил. Преквалифицира се като прокурор през 1995 г. От 2002 до 2009 г. работи като прокурор във Върховната административна прокуратура в отдел „Административно-съдебен“. През 2009 г. е назначена за прокурор във Върховната касационна прокуратура, отдел „Международно правно сътрудничество“. През 2012 г. с решение на Народното събрание е избрана за инспектор в Инспектората към ВСС, а от март 2015 г. и понастоящем е прокурор във Върховна касационна прокуратура, отдел „Специализиран“.