Приходите от туризъм у нас с ръст от 10%

През юли 2017 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 61.9% от общия брой нощувки на чужди граждани и 23.2% - на българи

0
64
туристи
Ръст от 5,5% чужди туристи отчита статистиката.

317 млн. лв са оставили туристите в България през юли

Приходите от нощувки през юли 2017 г. достигат 317 млн. лв., или с 10,7% повече в сравнение с юли 2016 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани – с 13%, така и от български граждани – с 0,5%. Това съобщиха от Националния статистически институт.

През юли 2017 г. в страната са функционирали 3 114 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Броят на стаите в тях е 135,6 хил., а на леглата – 320,8 хиляди. В сравнение с юли 2016 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 1,1%, а на леглата в тях – с 4,8%. 

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юли 2017 г., е 6 009,5 хил., или с 4,8% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 6,9%) се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди. 

През юли 2017 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 61.9% от общия брой нощувки на чужди граждани и 23.2% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 27.0% от нощувките на чужди граждани и 27.3% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 11.1 и 49.5%.


Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през юли 2017 г. се увеличава с 5.5% в сравнение със същия месец на 2016 г. и достига 1 219.5 хил., като е регистрирано увеличение с 9.0% при чужденците и с 0.2% при българите.

Българските граждани, нощували в местата за настаняване през юли 2017 г., са 456.6 хил. и са реализирали средно по 3.3 нощувки. Чуждите граждани са 762.9 хил., като 62.6% са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно 5.8 нощувки. 
Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юли 2017 г. е 62.8%, като се увеличава с 2.3 процентни пункта в сравнение с юли 2016 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди – 77.5%, следвани от местата за настаняване с 3 звезди – 61.4%, и с 1 и 2 звезди – 43.4%.