Прокуратурата оспорва наредбата за шума в Бургас

Влизала в противоречие срещу Закона за защита от шум

0
113
шум
Прокуратурата иска отмяна на наредбата

Обвинението иска тя да бъде отменена като незаконосъобразна

Окръжна прокуратура-Бургас внесе в Административния съд в града протест против разпоредбата на чл.3 ал.1 от „Наредба №1 за осигуряване на обществения ред.

Разпоредбата, която прокуратурата иска да се отмени, гласи, че се забранява ползването на жива музика и озвучителна техника в заведенията за хранене и развлечение без необходимата шумоизолация, както и в откритите в непосредствена близост до жилищни сгради и хотелски комплекси. Като между октомври и април часовете на забраната са от 22 ч. до 7 ч., а от май до септември от 24 ч до 7 ч.

Според Бургаската прокуратура тази разпоредба влиза в конфликт с чл. 16а ал.2 от Закон за защита от шума в околната среда, според който „Не се допуска озвучаването на открити площи на заведения за хранене и развлечения, разположени в жилищни зони и курорти, за времето между 23,00 и 7,00.

Прокуратурата в Бургас иска Административен съд-Бургас да отмени горепосочената разпоредба, защото я намира за незаконосъобразна.

от Върховната административна прокуратура (ВАП) организираха поредна проверка по реда на надзора за законност спрямо норми от подзаконовите нормативни актове, приети от общинските съвети и посветени на опазване на обществения ред, на провеждане на търговската дейност и т. н.