Учителските заплати скачат със 17% от 1 януари 2020 година

0
97
бюджет
Няма нужда от нов дълг и актуализация на бйджета.

1085 лева става основното възнаграждение на педагозите

С около 17 на сто ще нараснат работните заплати на учителите от 1 януари идната година, съобщиха от образователното министерство. Увеличението е договорено в Анекс към Колективния трудов договор между ведомството, синдикатите и работодателските организации в образованието.

Според документа учителите ще получават не по-малко от 1085 лева основна заплата. Минималните възнаграждения на старшите учители ще достигнат 1120 лева, а на главните учители – 1176 лева. Директорите на детски градини и училища ще получават не по-малко от 1334 лева, а заместник-директорите – 1246 лева. За целта в бюджета за следващата година са заложени 360 милиона лева повече за трудови възнаграждения на учителите.

Предвидени са и 54 милиона лева за увеличение на индивидуалните работни заплати на непедагогическия персонал. С анекса към Колективния трудов договор се завишават допълнителните възнаграждения за класните ръководители, както и за лекторските часове.