Откриха 250 изхвърлени варела с химикали в няколко столични района

0
46
Варелите са открити в няколко района на София. СНИМКА: МОСВ

Част от тях са с етикети, сигнализиращи за химични вещества, опасни за човека и околната среда

Във връзка с постъпили сигнали за нерегламентирано изхвърлени варели в районите „Искър“, „Панчарево“ и „Кремиковци“ експерти на РИОСВ-София съвместно със служители на СДВР и представители на районните администрации извършиха проверки на място, съобщиха от екоминистерството.

При посещенията е констатирано наличието на изхвърлени варели, някои от които с нарушена цялост и неясно съдържание в различни имоти. Част от варелите са с етикети, сигнализиращи за химични вещества, опасни за човека и околната среда.

Някои от тях са с нарушен етикет, в нечетливо състояние или изобщо липсва такъв. С цел установяване  на съдържанието на варелите, както и съответствието с поставените на част от тях етикети, от СДВР са взети проби за анализ.

В рамките на проверката, разположени на четири различни места в район „Искър“, са открити 125 варела с химикали. В район „Панчарево“ са установени 42 варела в два имота, а в район „Кремиковци“ – 83 нерегламентирано изхвърлени варела.

От РИОСВ-София са дадени предписания на районните администрации, с конкретен срок на изпълнение, да се предприемат мерки по обезопасяване и почистване на засегнатите места. Замърсените терени са оградени с обезопасителни ленти. В резултат на дадените предписания е предприето извозване на 95 от варелите на площадка, отговаряща на изискванията за съхранение.

Продължава премахването на останалите варели. На местата, където са установени разливи, ще бъдат взети почвени проби от служители на Изпълнителната агенция по околна среда. РИОСВ-София ще извърши последващ контрол. В случай, че при проверките е констатирано неизпълнение на дадените предписания, на районните администрации ще бъдат наложени санкции.