НАП подгони фирмите за „парите в касите“

Ако при проверките бъдат открити данъчни и осигурителни нарушения, ще започнат ревизии

0
496
чез
НАП

Акцията с проверките започна на 15 септември

Националната агенция за приходите-НАП започва кампания по изпращане на електронни писма до нефинансови предприятия, посочили в счетоводния си баланс за 2016 г. касови наличности в значителен размер, с които ги уведомява, че предприема действия за извършване на проверки.

Това съобщава НАП официално. Началото на кампанията е от 15 септември. За предстоящите проверки агенцията информира на 29 август т.г. Целта според данъчните е да се ревизира дали селектираните дружества не са извършили по този начин скрито разпределение на печалба. Според Уведомявам Ви, че Националната агенция за приходите (НАП) предприема действия за извършване на проверки на дружества – нефинансови предприятия, посочили в счетоводния си баланс за 2016 г. касови наличности в значителен размер.

Целта на проверките е да се изследват всички факти и обстоятелства, свързани с посочената касова наличност, както и за наличието на сделки, сключени при условия, водещи до отклонение от данъчно облагане, наличието на скрито разпределение на печалбата по смисъла на § 1, т. 5 от ДР на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и използването на неистински или с невярно съдържание документи с цел осуетяване установяването на данъчни задължения.

Представляваното от Вас дружество попада в групата от лица, в чиито счетоводен баланс за 2016 г. са посочени касови наличности в значителен размер.

В случай че към настоящия момент посочената във финансовия отчет като касова наличност сума не е реално налична и липсват доказателства за разходване на паричните средства или други обстоятелства, обуславящи причините за тяхната фактическа липса, обосновано би се предпоставил извод, че собственикът (акционерите, съдружницитe) на данъчно задълженото лице се е разпоредил със същите в своя полза или в полза на свързани с него лица, без това да е свързано с осъществяваната дейност. Тази хипотеза попада в обхвата на дефиницията за „скрито разпределение на печалбата“ по смисъла на § 1, т. 5, б. „а” от ДР на ЗКПО.данните, които сами са подали в НАП, 1 289 от фирмите имат в касите си по над 1 милион лева в брой.

Съмненията на ревизорите са, че като декларират голяма сума пари в кеш, фирмите избягват плащането на корпоративни данъци и дивиденти. В най-масовия случай става въпрос за чисто счетоводно изписване на средства от касата в полза на съдружници и свързани с тях лица за разходи, които не са свързани с дейността на дружеството – например, скъпи командировки до екзотични държави, ползване на чужди активи за лични нужди на акционерите и т. н. Подозренията на инсоекторите се засилват и от факта, че в момента съществува забрана за разплащания в брой над 10 000 лв.

Целта на проверките е да се изследват всички факти и обстоятелства, свързани с посочената касова наличност, както и за наличието на сделки, сключени при условия, водещи до отклонение от данъчно облагане, наличието на скрито разпределение на печалбата по смисъла на § 1, т. 5 от ДР на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и използването на неистински или с невярно съдържание документи с цел осуетяване установяването на данъчни задължения, добавят от НАП.

От понеделник много фирми в София и страната са били сюрпризирани със следното съобщение:

Уведомявам Ви, че Националната агенция за приходите (НАП) предприема действия за извършване на проверки на дружества – нефинансови предприятия, посочили в счетоводния си баланс за 2016 г. касови наличности в значителен размер.
Целта на проверките е да се изследват всички факти и обстоятелства, свързани с посочената касова наличност, както и за наличието на сделки, сключени при условия, водещи до отклонение от данъчно облагане, наличието на скрито разпределение на печалбата по смисъла на § 1, т. 5 от ДР на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и използването на неистински или с невярно съдържание документи с цел осуетяване установяването на данъчни задължения.

Представляваното от Вас дружество попада в групата от лица, в чиито счетоводен баланс за 2016 г. са посочени касови наличности в значителен размер.
В случай че към настоящия момент посочената във финансовия отчет като касова наличност сума не е реално налична и липсват доказателства за разходване на паричните средства или други обстоятелства, обуславящи причините за тяхната фактическа липса, обосновано би се предпоставил извод, че собственикът (акционерите, съдружницитe) на данъчно задълженото лице се е разпоредил със същите в своя полза или в полза на свързани с него лица, без това да е свързано с осъществяваната дейност. Тази хипотеза попада в обхвата на дефиницията за „скрито разпределение на печалбата“ по смисъла на § 1, т. 5, б. „а” от ДР на ЗКПО, съобщиха потърпевши.

Ако при проверките бъдат открити данъчни и осигурителни нарушения, ще започнат ревизии, за да бъдат установени неплатените данъци и осигурителни вноски за последните пет години.