Нов ВСС ще се избира след 9 месеца, а нов главен прокурор след година

0
57
Снимка: БНТ

Това приеха депутатите от комисията по конституционни въпроси

Настоящият състав на Висш съдебен съвет (ВСС) ще продължи да действа поне още 9 месеца след приемането на промените в Конституцията, но ще бъде без право да назначава председатели на върховните съдилища и главен прокурор. Това приеха депутатите от комисията по конституционни въпроси.

С преходните и заключителни разпоредби се определя срок от 6 месеца на Народното събрание да приеме законите, които се отнасят до прилагането на новите разпоредби на Конституцията, а след това и още 3 месеца, в които действащият ВСС да продължи работата си.

Министър Атанас Славов припомни, че един от дискусионните въпроси във ВСС, който все още няма решение, е как да се избират новите членове на съвета.

Главният прокурор, по предложение на Върховната прокуратура, ще утвърждава общи методически правила за дейността в досъдебното производство на прокурорите, следователите и другите разследващи органи.