Бизнесът иска възстановяване на стария ред за концесиите на плажовете

Работодатели и местна власт искат същото

0
44
плажове
Снимка: арихв

Туристическият бранш настоява за спешни законови промени

Представители на туристическия бизнес искат спешни промени от Министерството на туризма, с които да се възстанови старият ред за отдаване на концесиите на морските плажове

Министерството на туризма да предприеме спешни мерки за промени в новия Закон за концесиите, засягащи процедурите за морските плажове, призовават от туристическия бранш. Според източници на медията пред Министерството на туризма са изказани категорични възражения от работодателски организации и представители на местната власт заради несъответствия с българската практика при транспонирането в Закона за концесиите на европейската Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и Съвета. Тя визира концесии на стойност от и над 5 млн. евро, което засяга едва под 3% от българските морски плажове, при това ако се отдават за максимален срок. В обхвата й влизат трансгранични концесии, докато българските са предимно национални и при тях е приложима откритата процедура за отдаване.

Самата директива предполага не механично и буквално, а гъвкаво съобразяване с изискванията й, твърдят предприемачите. Тези несъответствия са придружени и от липсата на поднормативен акт, който да урежда детайлно процедурите. Наредбата за прилагането от 1 януари 2019 г. на новите правила за концесиониране бе спряна от ВАС заради несъответствия, което на практика блокира дейностите. С новия Закон за концесиите неоснователно се повишава и административната тежест за стопаните на плажовете при наличие на все още голям брой неохраняеми ивици.