Годишната инфлация през февруари стигна 10%

0
30
Снимка: pixabay

Най-много са се увеличили цените на хранителните продукти

Индексът на потребителските цени за февруари 2022 г. спрямо януари 2022 г. е 101.4%, т.е. месечната инфлация е 1.4%. Инфлацията от началото на годината (февруари 2022 г. спрямо декември 2021 г.) е 2.9%, а годишната инфлация за февруари 2022 г. спрямо февруари 2021 г. е 10.0%.

Средногодишната инфлация за периода март 2021 – февруари 2022 г. спрямо периода март 2020 – февруари 2021 г. е 5.0%.

През февруари 2022 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили както следва:

· хранителни продукти и безалкохолни напитки – увеличение с 3.3%;
· алкохолни напитки и тютюневи изделия – увеличение с 0.3%;
· облекло и обувки – намаление с 1.0%;
· жилища, вода, електроенергия, газ и други горива – намаление с 0.4%;
· жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома – увеличение с 1.3%;

През февруари 2022 г. цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва:

· хранителни продукти – увеличение с 3.8%;

· нехранителни стоки – увеличение с 0.6%;

· услуги – увеличение с 0.1%.

По окончателни данни на НСИ индексът на цените за малката по състав кошница за януари 2022 г. спрямо декември 2021 г. е 101.7%