Съдебният инспектор, закачал камериерки в хотел, иска да се върне на работа като следовател

0
33
Александър Мумджиев

Прокурорската колегия на ВСС ще го изслуша, преди да вземе решение

Скандалният съдебен инспектор Александър Мумджиев поиска да бъде върнат като следовател в София. Той е подал документи пред прокурорската колегия на съдебния кадрови орган. Това стана ясно на заседанието на колегията. Миналата седмица мъжът беше задържан във Враца за отправяне на сексуални намеци в пияно състояние на камериерки и сервитьорка от хотел, в който се е настанил, докато е в командировка.

За действията му Инспекторатът на ВСС го предложи за уволнение, а ден по-късно самият той подаде оставка.

Комисията по професионална етика към ПК прие становище, според което Мумджиев не спазва в цялост изискванията на Кодекса за етично поведение на българските прокурори и следователи и не притежава в пълнота необходимите нравствени качества, за да бъде възстановен на длъжността „следовател“.

Днес Прокурорската колегия реши, че преди окончателното си решение ще изслушат Мумджиев.

„Решението на Прокурорската колегия за възобновяване на административното производство за възстановяването в длъжност на Александър Мумджиев е във връзка с нововъзникналите обстоятелства, както и с предходното решение на колегията от м. декември 2023 г., за неговото възстановяване на заеманата преди избора му за инспектор в Инспектората към ВСС длъжност „следовател“ в Следствения отдел в СГП, считано от датата на встъпване в длъжност на новоизбраните членове на ИВСС“, записаха съдебните кадровици.