Апелативните спецсъдии сезират ВСС за проверката на Лозан Панов

Панов е пропуснал да уведоми за предстоящата ревизия председателя на АСНС Георги Ушев и съдиите, чиито определения са станали неин обект

0
61
съдии
Апелативните спецсъдии скочиха срещу Лозан Панов.

Има ли тенденциозно отношение към нас, питат 11 от 13 те съдии в Апелативния специализиран наказателен съд

Съставлява ли проява на тенденциозно отношение към специализираните съдилища и в частност към Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС) разпоредената от председателя на Върховния касационен съд (ВКС) проверка на работата на съда по производствата за мерките на Десислава Иванчева и Биляна Петрова, при положение, че последното такова все още не е приключило и няма данни за нарушения? Опитва ли се с това той да окаже натиск и да повлияе на вътрешното убеждение на съдиите от въззивната инстанция? Отговор на тези въпроси търсят 11 от общо 13-те съдии в АСНС чрез писмо, изпратено до Пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС), съобщава „Правен свят“.

Начело с председателя на съда Георги Ушев, магистратите Веселина Вълева, Димчо Георгиев, Галя Георгиева, Румяна Илиева, Красимира Костова, Красимира Райчева, Магдалена Лазарова, Емилия Петкова, Венелин Иванов и Даниела Костова молят членовете на кадровия орган за становище и дали според тях е допустимо да се нарежда проверка по неприключило производство, в срока на произнасяне на компетентния съд, без никакви данни за нарушения.

„В този смисъл Ви молим, да изразите становище, правомерно и допустимо ли е да се нарежда проверка включваща и неприключило производство по чл.270 от НПК, в срока на произнасяне на компетентния съд, без никакви данни и посочване на каквито и да е фактически основания за отклонения в разписаните правила за организацията на дейността на съдебния орган, и съставлява ли това опит за оказване на влияние върху вътрешното убеждение на съдиите, на които предстои да се произнесат по спорния предмет.

Молим още, да изразите становище, гореописаното действие, съставлява ли проява на тенденциозно отношение към специализираните съдилища и в частност към АСНС, предвид обстоятелството, че спрямо никой друг съдебен орган в страната, не са били предприемани проверки при идентични условия“, пишат съдиите до Пленума на ВСС.

Писмото на 11-те съдии идва ден след като председателят на ВКС Лозан Панов изпрати трима върховни съдии в АСНС да проверяват защо въззивната инстанция променя мерките за неотклонение на подсъдимите за подкуп в особено големи размери Десислава Иванчева и Биляна Петрова.

В съобщението за разпоредената ревизия от ВКС бе посочено, че повод за нея са станали „многобройните медийни публикации във връзка с разглеждането на исканията за промяна на мерките за неотклонение на Десислава Иванчева и Биляна Петрова“.

Оказва се обаче, че освен медиите, Панов е пропуснал да уведоми за предстоящата ревизия председателя на АСНС Георги Ушев и съдиите, чиито определения са станали неин обект. В писмото си до Пленума на ВСС съдиите от АСНС подчертават, че в заповедта на председателя на ВКС, довела до внезапната и неочаквана ревизия, не е посочено „нито какви точно медийни публикации се визират, нито дали същите публикации са съдържали информация за нарушения в организацията на работата на АСНС или се касае за публикации, изразяващи мнения за вида на съответните мерки“.

„Непрекъснатите медийни атаки, на които съдът е подложен и непрекъснатите проверки, някои от които продиктувани именно от медийни изяви, приемаме като част от отговорността ни, ръководейки се от принципа за осигуряване на прозрачно правосъдие. Не считаме обаче, че кампанийни медийни публикации, особено изразяващи противоположните субективни становища на заинтересуваните страни по делата, относно очаквания от тях краен резултат, е редно да ангажират каквито и да било форми за институционален натиск върху съда, защото това не обслужва нуждата на българското общество от справедливо правосъдие“, пише в писмото на съдиите от АСНС до Пленума на кадровия орган.

Ето и пълния текст на писмото на съдиите от АСНС до ВСС:

ДО ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

ИСКАНЕ ЗА СТАНОВИЩЕ от съдии при Апелативен специализиран наказателен съд

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА

ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На 28.11.2018 г. в Апелативния специализиран наказателен съд е образувано ВНЧД № 543/2018 г. по описа на същия съд, с предмет чл.270, ал.4 от НПК, по постъпили частен протест от прокурор при Специализираната прокуратура и частна жалба от подсъдимата Биляна Христова Петрова, чрез нейните защитници, против протоколно определение от 16.11.2018 г. по НОХД № 2617/2018 г. на Специализирания наказателен съд, с което мерките за неотклонение на подсъдимите Десислава Петрова Иванчева и Биляна Емилова Христова – Петрова „Задържане под стража“ са изменени в „Домашен арест“.

На 29.11.2018 г. в 10.30 часа в АСНС започна внезапна проверка от Върховния касационен съд, наредена от председателя на ВКС по въззивните наказателни частни дела срещу определенията на СНС по чл.270, ал.1 от НПК, по исканията за промяна на изпълняваните мерки за неотклонение конкретно за тези две подсъдими. Въпросната проверка бе насочена и към горецитираното последно образувано ВНЧД, в законоустановения срок за произнасяне от въззивния състав, на който делото е разпределено и без никакви данни за допуснати закононарушения.

От представената от проверяващия екип Заповед № 2807/29.11.2018 г. на председателя на ВКС за проверката е видно, че последната се възлага на основание правомощията му по ЗСВ „по повод многобройните медийни публикации във връзка с разглеждането на исканията за промяна на мерките за неотклонение на Десислава Иванчева и Биляна Петрова“. От заповедта не става ясно, нито какви точно медийни публикации се визират, нито дали същите публикации са съдържали информация за нарушения в организацията на работата на АСНС или се касае за публикации, изразяващи мнения за вида на съответните мерки.

В този смисъл Ви молим, да изразите становище, правомерно и допустимо ли е да се нарежда проверка включваща и неприключило производство по чл.270 от НПК, в срока на произнасяне на компетентния съд, без никакви данни и посочване на каквито и да е фактически основания за отклонения в разписаните правила за организацията на дейността на съдебния орган, и съставлява ли това опит за оказване на влияние върху вътрешното убеждение на съдиите, на които предстои да се произнесат по спорния предмет.

Молим още, да изразите становище, гореописаното действие, съставлява ли проява на тенденциозно отношение към специализираните съдилища и в частност към АСНС, предвид обстоятелството, че спрямо никой друг съдебен орган в страната, не са били предприемани проверки при идентични условия.

Съзнаваме огромната отговорност, която носим, с оглед естеството на възложените ни дела – за организирана престъпност, корупция и престъпления против Републиката, чието разглеждане фокусира върху нас и огромни обществени очаквания.

Непрекъснатите медийни атаки, на които съдът е подложен и непрекъснатите проверки, някои от които продиктувани именно от медийни изяви, приемаме като част от отговорността ни, ръководейки се от принципа за осигуряване на прозрачно правосъдие.

Не считаме обаче, че кампанийни медийни публикации, особено изразяващи противоположните субективни становища на заинтересуваните страни по делата, относно очаквания от тях краен резултат, е редно да ангажират каквито и да било форми за институционален натиск върху съда, защото това не обслужва нуждата на българското общество от справедливо правосъдие.Георги Ушев, Веселина Вълева, Димчо Георгиев, Галя Георгиева, Румяна Илиева, Красимира Костова, Красимира, Райчева, Магдалена Лазарова, Емилия Петкова, Венелин Иванов и Даниела Костова.

 

 

 

НАПИШИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here