Вижте какви документи трябват за излизане от страната на непълнолетни

0
165
кулата
Снимка: архив
Николай Димитров - ГЕРБ/СДС Николай Димитров - ГЕРБ/СДС

За облекчение на пътуващите към Гърция Гранична полиция пусна подробен списък

Заради задръстванията по граничните пунктове към Гърция Гранична полиция пусна подробен списък с необходимите документи, които трябват за пътуване на непълнолетни. Според директора на службата Светлин Качиков задръстванията и забавянията на пунктовете се дължат на непопълнени от родители документи за малолетни и непълнолетни, което забавя проверките на граничните полицаи. Ето какви документи трябват:

При излизане от България на ненавършили пълнолетие български граждани и такива с двойно гражданство (българско и чуждо) на граничния пункт следва да бъдат представени следните документи:

документ за пътуване – валидни български паспорт или лична карта. За децата с двойно гражданство – български документ за пътуване и чужд документ за пътуване (при наличие на такъв). Гранична полиция обръща внимание, че актовете за раждане на български граждани не са документи за пътуване.

оригинал на нотариално заверено писмено съгласие от отсъстващия при пътуването родител. С цел намаляване времето за проверка, родителите/придружаващите лица предварително да подготвят и представят незаверено копие на документа за съгласие, което да остане на граничния пункт след преминаване;

Уточнение: В случай на починал родител или изцяло присъдени права на единия от родителите не се изисква декларация. Задължително е представянето на граничния пункт на оригинал и съответно на копие/незаверено от смъртен акт или съдебно решение

Подробна информация за условията за напускане на страната на малолетни и непълнолетни български граждани и такива с двойно гражданство е достъпна на интернет страницата на ГД „Гранична полиция“ в рубриката „За пътуващите“.