Военно-апелативна прокуратура ще проверява разследването на одита на ВМА

Военният прокурор майор Живков е отказал да образува наказателно производство, поради липса на данни за извършено престъпление от общ характер

0
128
съд
Реформаторите не знаят какви са правомощията на главния прокурор

На 7 юни 2017 г военен прокурор е отказал да образува дело срещу ген. Петров

Военно-апелативна прокуратура ще провери отказа на по-долната инстанция- Военно-окръжна прокуратура-София да образува наказателно производство по одитния доклад на ВМА, съобщиха от прокуратурата. Заради него оставка подаде здравният министър ген. Николай Петров, бивш шеф на ВМА.

На 29.03.2017г. във Военно-окръжна прокуратура – София е постъпил одитен доклад за извършен извънпланов одитен ангажимент за даване на увереност във ВМА-София  относно оценка на законосъобразността и ефективността на извършените дейности по управление и контрол на бюджетните и други средства за периода 01.01.2014г. – 31.01.2017г., изготвен от Дирекция „Вътрешен одит“ при Министерство на отбраната.

В доклада се съдържат констатации както за нарушения на Закона за обществените поръчки / ЗОП/, така и за реализиране на значителни икономии през одитирания период от страна на ръководството на ВМА.

В одитния доклад липсват констатации, че поръчките с възложител ВМА са печелени от фирми, ръководени от свързани лица.

Чрез програмата за случайно разпределение, за наблюдаващ прокурор  е определен майор Адалберт Живков Кръстев – военен прокурор при ВОП-София. Възложена е проверка, която е извършена от военен следовател.

Военният следовател е приключил проверката с мнение да бъде отказано образуването на досъдебно производство, поради това, че няма данни за осъществен състав на престъпление от общ характер.

На 07.06.2017г. военният прокурор майор Живков е отказал да образува наказателно производство, поради липса на данни за извършено престъпление от общ характер

На 08.06.2017г. постановлението е изпратено на Министъра на отбраната  и на Началника на ВМА. Постановлението не е обжалвано по съответния ред.

Поради появилите се в медиите коментари относно съдържанието на одитния доклад, Военно-апелативна прокуратура е изискала преписката за служебна проверка над законосъобразността на постановения от ВОП – София пъроинстанционен прокурорски акт.

За резултатите от осъществения служебен контрол от Военно-апелативна прокуратура, обществеността ще бъде информирана своевременно.