Политиците ни лъжат-бежанският натиск намалява

Всяването на паника е с цел да се черпят политически дивиденти

0
130
мигранти
Бунтът на мигрантите в Харманли. Явно някой иска повторение на този сценарий.

В последните седмици на ноември залавят по 200 мигранти у нас

Българските политици лъжат и манипулират обществото за мигрантския натиск към България. Това се използва като хранилка за печелене на гласове, но всъщност е злоупотреба със страховете на хората. Данните обаче показват друго. От началото на годината до края на ноември на вход от страната, на изход от България и във вътрешността на страната са задържани ощо 17 717 мигранти без регистрация в масивите на системата за дактилоскопна идентификация-AFIS на вътрешното министерство. Това показва информацията на МВР.На вход на държавната граница са хванати 4520, на изход, вероятно браздата със Сърбия 4808, а във вътрешността на страната са заловени 8389 мигранти.За последните две седмици на този месец са заловени 221 и 222 мигранти без регистрация. За сравнение в периода 7-13 октомври 2016 г са заловени 734 нелегални чужденци. От тогава насам бройката им спада с по 100 души на седмица.Цифрите показват още, че потокът с мигрантите намалява и засега опасност за България от наплив на чужденци няма. До средата на ноември 2015 г бяха заловени над 27 000 мигранти, сега за същия период на т.г. те са 17 717 души. Две трети от тях са от Афганистан, а не от Сирия или Ирак, където се водят реални бойни действия.От 17 до 24 ноември т.г. са регистрирани 461 опита на мигранти да преминат през българо-турската граница. Данните показват намаление с 33%, сравнено с предходната седмица , когато са били 688. Същото е и положението при залавянето на мигранти на изход от страната. На изход на държавната граница в периода 17-24 ноември са задържани 299 граждани на трети страни. От тях 289 са задържани на зелена граница. От тях 283 на българо-сръбска граница, 4 на българо-турска граница и 2 на българо-гръцка граница.

В сравнение с предходната седмица, когато на изход на държавната граница са задържани 600 мигранти, се отчита намаление с 50% на задържаните лица. Еденственото увеличение в справките на МВР е именно при опитите да се излезе нелегално към Сърбия и респективно за Западна Европа. От началото на годината до  24 ноември на изход на държавната граница са заловени 12 902-ма мигранти, от които 4 808 без регистрация в системата AFIS. За същия период на 2015 г. са заловени 10 716 души, от които 7 872 без регистрация.

От началото на годината общо над 15 000 чужденци са били настанявани в центрове за бежанци, а 16 800 чужденци са подали молба за закрила. Огромна част от тях са си тръгнали (12 500 души) и само 423 са получили исканата закрила.

Арестите на нелегални имигранти са намалели наполовина. Задържаните през октомври тази година са 2 123 срещу 4 500 за същия месец на миналата година. За десетте месеца на тази година са екстрадирани 784 незаконно пребиваващи граждани. Общо 64 са напуснали доброволно със собствени средства.

Сред задържаните от 1 януари досега чужденци най-много са иракчаните-1484, следвани от афганистанците 1333, сирийци-1231 и пакистанци-233.

Политиците лъжат и за издръжката на мигрантите, заловени у нас. По данни на Агенцията за бежанците помощта за мигрант зависи от възрастта и семейното му положение – тя се движи между 65 и 100 лева месечно. Максимално един бежанец може да получи 988 лева за цялата година. От 2013 до 2015 г. българската администрация е одобрила 332 молби на бежанци за отпускане на социални помощи. При повечето става дума за добавки за инвалидност – 187 случая. Най-малък е делът на помощите за заплащане на отоплението – 41 случая. Останалите данни са за различни суми, предвидени по Закона за социалното подпомагане.

10% от бюджета, полагащ се за издръжката на един бежанец – в това число влизат и разходите за персонал и сгради, се плащат от националния бюджет. Останалите 90% са отпуснати от ЕС. През май 2015 г. е сключено споразумение с Европейската комисия за отпускане на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 4,6 млн. евро за периода 15.06.2015 – 14.09.2016 г. След отправено искане до Европейската комисия за удължаване срока на действие на проекта, е разрешено удължаването му с още 3 месеца до 14.12.2016 г. Целта наспоразумението е да подпомогне административния капацитет за предоставяне на международна закрила и за подобряване на условията на живот и капацитета за настаняване, както и осигуряването на медицински грижи. Към края на юни 2016 г. са изразходвани малко над 1,5 млн. евро или 33,4% от общия финансов ресурс.

През октомври 2015 г. е сключен и едногодишен договор за безвъзмездна помощ от ЕС на обща стойност 422 хил. евро, като дейностите по проекта, насочени към подобряване на инфраструктурата, се изпълняват през 2016 г. Към 30.06.2016 г. изплатените средства по този договор са в размер на 196 560 лева, което е 23,8% от цялата стойност на договора. В допълнение, ЕК отпуска и допълнителни средства за временни мерки за релокация на бежанци от други държави.

Всяването на паника с цел да се черпят политически дивиденти от кризата с мигрантите може да изиграе лоша шега на авторите на този план, коментират експерти.