Само в Breaking.bg: Полицията проверява Главното мюфтийство за неплатени данъци

Викат на разпит главният мюфтия Мустафа Хаджи

0
374
полиция
Главният мюфтия Мустафа Хаджи.

Парите, получавани от турския Дианет, не са декларирани в БНБ

Икономическа полиция проверява Главното мюфтийство за укриване на данъци и данъчни престъпления, научи Breaking.bg. Разследването е по сигнал срещу главния мюфтия Мустафа Хаджи и свързаните с него лица, районни мюфтийства и мюсюлмански настоятелства, твърдят запознати.

Проверката е разпоредена от Софийска районна прокуратура. В сигнала се твърди, че от 2011 до 2018 година Главното мюфтийство е получавало по 2 милиона лева месечно, еквивалент в долари или евро, от Дирекцията по религиозните въпроси на Турция-Дианет. Парите обаче не са постъпвали по официалните сметки на мюфтийството и средствата не са декларирани според изискванията за валутния баланс пред БНБ и не са били включени в отчите на централната банка. В сигнала се цитират официални изявления на главния секретар на мюфтийството Джелал Фаик, председателят на Висшия мюсюлмански съвет – Ведат Ахмед и главният мюфтия Мустафа Хаджи, в които твърдят, че са получавали от 2011 г. Насам по 2 милиона лева от Дианет.

Изискванията са, според валутния борд, физическо или юридическо лице, което получава на територията на страната, валутни суми над 30 000, са длъжни да подават декларация в БНБ, за да може Централната банка да прави ежемесечни си отчети към световната и европейски банки. Показанията пред полицията е дал д-р Недим Генджев, бивш главен мюфтия, а сега председател на Мюсюлманско сунитско ханефитско изповедание в България.

Пред полицията Генджев посочва сметките, където са пристигали парите от Дианет:

Районно мюфтийство с Булстат №1215260080043, Мюсюлманско настоятелство-МН – 121560080108, МН – село „Черноок” Булстат 1215260080620, МН – „Вокил” – Силистренско Булстат 1215260080131, МН село „Търновца” Булстат 1215260080360. Сметките са в банка ДСК.

Освен неплащането на данъци и недеклариране на парите от Дианет пред българските власти и БНБ Главното мюфтийство се разследва още и за нарушения на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс-ДОПК. Мюфтийството кандидатствало за възстановяване на данъчен кредит върху сумата от 4 777 921,60 лв. по договор за възлагане и строителството № 1 от 16.12.2009 г. по решение № 28/11.12.2009 г. на религиозната институция МИ представлявано от Мустафа Хаджии и финансиращата организация – Генерална дирекция на фондация Дианет – Републиа Турция представлявана от Мазхар Билгин и извършваща СМР – „Балканстрой инжинеринг” с Булстат 108573832, представлявана от Дейлян Ибрян Али.

По договора е била усвоена горепосочената сума с включено ДДС. Мюфтийството възстановява 20 % от сумата от приходната агенция –НАП. След възложена и проведена ревизия от НАП – София, за дължимите публични средства по ДОПК за срок от 5 г., като началото на ревизията е 05.10.2010 г. с продължителност до 05.12.2011 г. Приключва с РА № 2031109246/31.05.2012 г. на ТД на НАП – София, с който са определени задълженията по ЗДДС, определени са и данък върху доходите с лихви и дължими суми за осигуровки по НОИ и Здравна каса, ДЗПО – УПФ вноски.

Заведено е съдебно дело от мюфтийството срещу ревизионния акт за оспорване на сумите. В делото, заключението на вещото лице е, че постъпилите дарения са осчетоводяват по сметка 713 – приходи от дарения, а при заплащане на суми от дарения на работниците е отразяван разход по тези сметки и е формиран кредит по сметка 421 – персонал разходи за заплати. Мюфтийството води дела във ВАС и благодарение на тях намалява задълженията си на 5 100 000 лева към 2014 година. Тази сума е трябвало да бъде възстановена за три години. Но в законно установения срок мюфтийството не е изпълнило задължението си да погаси присъдената сума към НАП, вследствие на което дълга е нараснал на 8 279 000 лева.

Според запознати по разследването на разпит в полицията ще бъде викан и главният мюфтия Мустафа Хаджи.