Фирма на Гергов-“Свинаря“ почти „лапна“ над 1 милиона лева от държавното ВиК дружество в Пловдив

4
285
Държавното ВиК дружество в Пловдив.

Има ли „чадър“ над почетния консул на Русия, след като НАП и прокуратура си правят оглушки за документна измами с  пари от бюджета?

Стефан Ташев

Има ли „чадър“ от държавата, включително от прокуратура и полиция, над почетния консул на Русия у нас и човек на Румен Радев-Георги Гергов, познат в Пловдивско и като „Свинаря от Маноле“?  Такива въпроси зададоха пред Breaking.bg жители на Пловдив, които сигнализираха за крупна далавера с 1,1 милиона лева държавни пари, които Гергов опитал да прибере без да си мръдне пръста.

За какво става дума?

С решение №307500 от 15.12.2022 година на държавната фирма „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД-Пловдив е открита обществена поръчка с предмет на дейност: Доставка на бактериален инокулант за пречистване на отпадъчни води, стабилизиране на утайките и премахване на миризми от ПСОВ, на стойност 1, 150 000 лева без ДДС.

На 7 март 2023 година с решение на възложителя ВиК-Пловдив е избран изпълнител на поръчката- фирмата „Еко Пълдин“ АД с ЕИК 207154647. Изпълнителен директор и акционер във фирмата е Ваньо Попов. В петчленния съвет на директорите на „Еко Пълдин“ АД е Георги Търновалийски, дясната ръка на Гергов, бивш шеф на НАП под тепетата, бивш депутат от БСП, зам.-министър в кабинета на Пламен Орешарски, ексобщински съветник и шеф на общинския съвет в Пловдив. Преминал от БСП към партията на Стефан Янев „Български възход“. Това показва справка в Търговския регистър.

Сивият кардинал на Пловдив Георги Гергов и Румен Радев.

За да докаже, че отговаря на изискванията на възложителя на обществената поръчка, а именно, че е изпълнявало доставки с подобен предмет, „Еко Пълдин“ е представило пред ВиК-Пловдив референция от ЕТ „Ани-Анета Златева“. В тази референция е декларирано пред държавното дружество възложител, че дружеството е извършвало доставки към фирма ЕТ „Ани-Анета Златева“ на препарат „Микробтима Протект“, с който първото дружество е обявено за изпълнител на обществената поръчка.

Според референцията: От 20.11. 2022 година до 20.12. 2022 година „Еко Пълдин“ извършило доставки и пилотно прилагане на препарата „Микробтима Протект“ за пречистване на отпадъчни води , третиране на утайки, премахване на специфичните за утайки от ПСОВ миризми, който показва отлични резултати. Пред ВиК-Пловдив „Еко Пълдин“ предоставили оторизационно писмо за препарата от производителя му „Ромб“ ООД, фирма със седалище в София.

До тук всичко е наред. Обаче решението за избор на изпълнител на обществена поръчка на ВиК-Пловдив е обжалвано от други участници в процедурата пред  Комисията за защита на конкуренцията-КЗК. И КЗК, с решение №379-24.04.2023 година, отменя решението на ВиК-Пловдив за класиране на участниците в процедурата по определяне на изпълнител на обществената поръчка.

В решението си комисията посочва , че само представената от „Еко Пълдин“ АД референция на ЕТ „Ани-Анета Златева“ не може да представлява доказателство за реалното осъществяване на доставката. КЗК посочва още, че доказателствата за реалното извършване на услугата да отразяват прякото й реализиране-протоколи за приемане на стоката и работата, доказателства за осчетоводяване и начин на остойностяване като количествено-стойностни сметки, декларация пред НАП за извършване на доставки и  т.н.

От решението  става ясно още, че антимонополната комисия няма данни ЕТ „Ани-Анета Златева“ да оперира и да разполага с пречиствателна станция, където следва да бъде прилаган препарата „Микробтима Протект“. Всичко това се разиграва по време на управлението на поредното служебно правителство на Румен Радев, чийто близък приятел е и „Свинарят Гергов“, а хората на президента командват и държавните дружества.

Решението на КЗК от април е потвърдено и от решение на Върховния административен съд-ВАС №7665 от 11 юли 2023 година.

В мотивите си върховните магистрати също както КЗК приемат , че референцията на фирмата на Гергов не може да представлява доказателство за реалното осъществяване на доставката:

„Представената референция не съдържа данни досежно мястото, където е извършена доставката, нито мястото, където е вложен соченият в нея препарат…

След  извършения  анализ на доказателствата по преписката, правилно е констатираното, че представената от класирания на първо място участник референция не кореспондира с изискванията на възложителя, пишат върховните магистрати. Решението им е окончателно.

Заради опита за усвояване на държавни средства в особено големи размери и най-вероятно за измама, тоест липса на доставка на въпросният препарат, за скандалната поръчка на държавното дружество са изпратени сигнали в Икономическа полиция на столичното Пето РУП.

На 14 юни т.г. е изпратено официално писмо и до директора на ТД на НАП-Пловдив Венелин Найденов.

Въз основа на решенията на КЗК и ВАС се изисква от НАП-Пловдив да направи справки дали дружеството „Еко Пълдин“АД е подало справки-декларации пред агенцията за извършени доставки към ЕТ „Ани-Анета Златева“ в периода от 20.11. до 20.12. м.г., периода посочен в референцията.

До момента отговор от НАП-Пловдив не е получен.

На 18.07.2023 година е внесен сигнал и до и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов с входящ номер 22900-14637. В него се подава информация за възможна злоупотреба в особено големи размери с държавни средства, като се настоява прокуратурата да изиска от НАП-Пловдив данни дали „Еко Пълдин“ АД е дало справки-декларации за извършени покупки от фирма „Ромб“ ООД, дали те са декларирани пред приходната  агенция, дали „Еко Пълдин“ АД е декларирало продажби  и доставки към ЕТ“Ани-Анета Златева“ и дали последната фирма е декларирала получаването на доставки. И ако има данни за извършено престъпление да се повдигне обвинение срещу виновно или виновни лица. Четири месеца отговор от държавното обвинение не е получен.

Остава въпросът има ли „чадър“ над Гергов и ко от страна на полиция, НАП и прокуратура при опит да „лапне“ едни държавни милиони?