„Реформата“ на Бойко Рашков в МВР се оказа… разхищение на финансови средства в особено големи размери

0
603
Бойко Рашков разпуска преди 20-ина години на купон на Васил Божков. Снимка: фейсбук

Милиони левове от парите на гражданите отидоха да покриват кадровите чистки на бившия комунистически следовател

Стефан Ташев

Под прякото ръководство на Бойко Рашков, в качеството му на министър на вътрешните работи за 15 месеца, в министерството се извърши разхищение на финансови средства в особено големи размери, без никакъв положителен ефект върху дейността на ведомството. Тъй като в същото време той заемаше и длъжността заместник министър-председател, това разхищение беше извършено от него съвсем безконтролно.

На 12.05.2021 г. г-н Бойко Рашков зае високата държавна длъжност заместник министър-председател и министър на вътрешните работи в служебния кабинет до 13.12.2021 г. и продължи да изпълнява същите функции в кабинета на министър-председателя Кирил Петков до 02.08.2022 г.

От изявления на г-н Бойко Рашков в медиите стана обществено достояние, че в качеството си на министър на вътрешните работи е предприел невиждана досега в Република България „реформа“ в системата на МВР.

Без да познава специфичните особености на функциониране на сложната система на МВР, подзаконовата нормативна уредба, структурите и техните функции, вътрешните механизми за взаимодействие и резултатите в дейността на отделните дирекции и техните ръководители,  без идея за оптимизация на дейността на министерството в интерес на обществото, Бойко Рашков се заема с най-лесното, но и най-ефектно за широката публика „упражнение“ – поголовна и безогледна смяна на ръководители. Тази имитация на реална реформа започва час след встъпването му в длъжност на 12.05.2021 г.

Незабавно той разпорежда директорите в МВР да изготвят кратки справки за дейността   на ръководените от тях структури, които да се представят до половин час. (Лесно може да се установи по датата и часът на регистрация на тези документи, както и да се установи липсата на негова резолюция върху всеки от тях, тъй като са искани съвсем формално.)

 Без въобще да се запознае с исканите справки и без да изслуша ръководните служители новият министър отстранява административния секретар на МВР –Бойко Славчев и директорът на Инспектората на МВР Николай Гешев. Веднага след това отстранява и главния секретар на МВР – главен комисар Ивайло Иванов.

Но това е само началото! Още на другия ден – 13.05.2021 г. министър Бойко Рашков изисква от новоназначения заместник-министър г-н Енчо Мирчев да изготви докладна записка, която да послужи като основание за тотална чистка сред ръководния състав на министерството.

С докладна записка рег. № 8121р-7919/13.05.2021 г. Енчо Мирчев предлага създаване на Звено за подпомагане на министъра по чл. 33, т. 1 от ЗМВР в щата на Ръководство на МВР. Предложението е мотивирано от „най-добри“ намерения:

„Във връзка с необходимостта от подпомагане на ръководството на МВР при изпълнението на основните дейности, свързани с провеждането на държавната политика по превенцията, противодействието на престъпността, опазването на обществения ред, защитата на националната сигурност, защитата на правата и свободите на гражданите, граничния контрол, регулиране на миграционните процеси, пожарната безопасност и защитата на населението чрез разработване на политики, планиране на дейности и контролиране на изпълнението им, определянето на стратегически приоритети, програми, цели и задачи, свързани с дейността на МВР, както и при изготвянето на проекти на правилници, наредби, инструкции и заповеди по съответното направление на дейност, е целесъобразно създаването на структурно звено на пряко подчинение на министъра, в щата на Ръководство на МВР.“

После се изброяват правомощията на министъра и конкретно – 6 директорски длъжности. Докладната записка е утвърдена с резолюция „Да“ от Бойко Рашков на същия ден – 13.05.2021 г.

Формално основание за този текст представлява буквалното преписване на чл. 2, ал. 1 от Закона за МВР, с добавени текстове от Част първа. Принципи, основни дейности, управление и устройство на МВР.

Още с предложението (в първия работен ден на министър Бойко Рашков) е изготвена и подписана заповед № 8121К-6435/13.05.2021 г. за създаване на Звено за подпомагане на министъра по чл. 33, т. 1 от ЗМВР.

Заповедта е кратка и със следното съдържание:

„ВКЛЮЧВАМ в щата на Ръководство МВР 6 (шест) щатни бройки за държавни служители с висше образование, като създавам „Звено за подпомагане на министъра на по чл. 33, ал. 1 от ЗМВР“, както следва:

„Звено за подпомагане на министъра по чл. 33, т. 1 от ЗМВР“

– директор І степен, старши комисар, магистър (ППП), ДСВО … 4

– директор, старши комисар, магистър (ППП), ДСВО –              … 2“

Ивайло Иванов и Младен Маринов Снимка: фейсбук

Едновременното изготвяне на докладната записка и утвърждаването й, заедно с изготвянето на заповедта и подписването й – всичко в един и същи ден, подсказват за предварителна организация на тази дейност – търсене на благовиден предлог за масово отстраняване на ръководители на дирекции и назначаването на тяхно място на зависими и послушни служители, които да изпълняват безпрекословно всякакви заповеди на този министър.

Още на 21.05.2021 г. Бойко Рашков предприема чистка в професионалното ръководство на МВР чрез Звеното за подпомагане. Издадена е първата заповед № 8121К-6571/21.05.2021 г. за преназначаване директора на дирекция „Вътрешна сигурност“ – старши комисар Стефчо Банков в Звеното.

Стефан Банков

Седмица по-късно продължава поредицата от преназначавания на директори:

– заповед № 8121К-6693/28.05.2021 г. – за директора на ОДМВР – Пазарджик, старши комисар Ивайло Тишев;

– заповед № 8121К-6681/28.05.2021 г. – за директора на ОДМВР – Търговище, старши комисар Николай Ненков;

– заповед № 8121К-6709/31.05.2021 г. – за директора на ГДБОП, главен комисар Любомир Янев;

– заповед № 8121К-6743/01.06.2021 г. – за директора на ГДГП, главен комисар Светлан Кичиков;

– заповед № 8121К-7084/04.06.2021 г. – за зам.-директора на ГДБОП, старши комисар Димитър Брайков;

– заповед № 8121К-7086/04.06.2021 г. – за зам.-директора на ГДБОП, старши комисар Илия Делчев;

– заповед № 8121К-7135/07.06.2021 г. – за директора на ГДНП, главен комисар Николай Хаджиев;

– заповед № 8121К-7048/22.06.2021 г. – за зам.-директора на ГДНП, старши комисар Калин Ленков;

– заповед № 8121К-7049/22.06.2021 г. – за зам.-директора на ГДНП, старши комисар Благородна Макева-Найденова.

После списъкът от преназначавания в Звеното продължава с десетки заповеди.

Пет дни след издаването на заповед № 8121К-6435/13.05.2021 г. за създаване на Звеното, тя е изменена със заповед № 8121К-6489/18.05.2021 г., с която в него са включени още 6 щатни бройки – 3 бр. за длъжност директор ІІ степен и 3 бр. за длъжност директор ІІІ степен. Същият ден – 18.05.2021 г. е издадена още една заповед – № 8121К-6490/18.05.2021  г., с която в Звеното е включена още една щатна бройка за длъжност директор – главен комисар. Тя може да се нарече „персонална“ – за отстраняването на главен комисар Любомир Янев – тогава директор на ГДБОП.

На 01.06.2021 г. със заповед № 8121К-6745/01.06.2021 г. щатът на Звеното е увеличен с 2 бр. щатни длъжности за директор, главен комисар. Те са предвидени персонално за директора на ГДГП – главен комисар Светлан Кичиков (още същият ден – неговата заповед за назначаване в звеното е № 8121К-6743/01.06.2021 г.) и за директора на ГДНП – главен комисар Николай Хаджиев (неговата заповед е № 8121К-7135/07.06.2021 г.)

Прави впечатление, че заповедта за назначаване на главен комисар Светлан Кичиков № 8121К-6743/01.06.2021 г. предхожда заповедта за разкриване на щата № 8121К-6745/01.06.2021 г.

Маринов с главния секретар на МВР Ивайло Иванов и шефа на Гранична полиция Качиков.

Това означава, че той е назначен на несъществуваща щатна вакантна длъжност или върху щата, зает от главен комисар Любомир Янев, което е сериозно щатно нарушение и онагледява безогледното бързане на Бойко Рашков да отстрани ръководителите на ключови дирекции в министерството.

На назначените в Звеното директори формално се поставят служебни задачи от главния секретар на МВР. Но няма никакви данни изготвените от тях документи да са използвани от ръководството на министерството в разработването на политики, концепции, планове, програми и др. След отстраняването на неудобните за Бойко Рашков директори срещу тях се образуват дисциплинарни проверки, които често прерастват в дисциплинарни производства по ЗМВР и в някои случаи – заповеди за дисциплинарни уволнения. Десетки са делата, заведени от служители на министерството, които обжалват заповедите на министър Бойко Рашков. Част от проверките са прекратени поради несъстоятелност – липса на установени нарушения от служителите.

МВР Снимка: архив

 В други случаи наказаните директори, включително и с уволнение обжалват и печелят делата. Докато „кипи“ труд във Звеното, показателно за доверието на Бойко Рашков към тези висококвалифицирани служители е завеждането срещу тях на най-малко 6 дисциплинарни производства и множество проверки – някои директори са проверявани по няколко пъти с различни заповеди и комисии. Когато те не дават желания от Бойко Рашков резултат и в хода им не се установява виновно поведение на директорите от Звеното, се предприемат други мерки – започват съкращения в Звеното. Но без какъвто и да е подбор и критерии – кои служители да бъдат съкратени и кои да останат в Звеното.

Не се извършва и оценка на служебната дейност на служителите в Звеното, какъвто ред е определен в Наредба № 8121з-408/14.04.2015 г. за оценка на изпълнението на длъжността от държавните служители в МВР, издадена от министъра на вътрешните работи. Тя регламентира механизъм за обективно оценяване на изпълнението на задълженията от служители в министерството.

Съгласно чл. 2 от Наредбата, Оценката на изпълнението на длъжността се основава на нормативно регламентирани критерии и има за цел измерване на нивото на професионалната компетентност на държавния служител и съответствието на изпълнението на длъжността с изискванията на длъжностната характеристика.“

Чл. 3 от Наредбата продължава: „При оценката на изпълнението на длъжността на държавния служител се вземат предвид професионалната компетентност, изпълнението на длъжностните задължения, отличията, наградите, наказанията и личностните качества, свързани с изпълнението на длъжността.“

Оттук е видно, че това е още един функциониращ механизъм за оценяване на служителите, но той не е приложен в нито един случай спрямо ръководен служител, преназначен в Звеното. Това е така, защото при оценка по ясно определени критерии рязко ще се намали влиянието на субективния фактор и министър Бойко Рашков ще бъде лишен от възможността еднолично и самоволно да преценява кой да служи в МВР и кой да ръководи съответните структури в министерството.

Периодично със заповед на Бойко Рашков се увеличава щата на Звеното, за да приеме в „изолатора“ още директори, определени от министъра като неблагонадеждни.

И пак периодично, отново със заповед на Бойко Рашков, щатът на Звеното се съкращава, за да бъдат освободени от МВР директори, срещу които и при огромно старание и тенденциозни проверки не може да се намерят и най-незначителни данни за нарушения на служебната дисциплина.

Всички тези промени в щата на Звеното се извършват без каквато и да е обосновка за необходимост и в противоречие с определения за това ред в МВР със заповед  № 8121з-214/24.02.2015г., в която е определен редът за изготвяне на функционалните задължения, организационните структури и щатовете на структурите по чл. 37 от ЗМВР и звената, създадени по реда на чл. 33, т. 7 от ЗМВР. В тази заповед, многократно изменяна от издаването й досега, включително и от Бойко Рашков, в т. 5 е записано:

„Изготвяне на нови или изменение на функционалните задължения, и организационната структура се извършват при промени на законовите и подзаконови нормативни актове, регламентиращи дейността на структурите и/или промени в организацията на работа.“

Такива изменения няма, не е обосновано създаването на Звеното и не на последно място – то не е структурирано, тъй като няма определен негов ръководител, както редно за всяко звено и каквато е законовата и подзаконова база в МВР.

В Закона за МВР, в чл. 43а, ал. 3 само на едно място е регламентирано такова звено:

„Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ е националната точка за контакт по линия на Международната организация на криминалната полиция (Интерпол), на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол), на Европейската система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) и на Шенгенската информационна система (ШИС) и изпълнява ангажиментите на Република България като Национално централно бюро „Интерпол“, Национално звено „Европол“, Национално звено „ETIAS“ и Бюро „СИРЕНЕ“.

Правилникът за устройството и дейността на МВР се приема с постановление на Министерски съвет. С Правилника се уреждат устройството, управлението и дейностите на структурите на министерството, съгласно чл. 1 от него:

„Чл. 1. С правилника се уреждат устройството на Министерството на вътрешните работи (МВР), управлението и дейностите на структурите и общата щатна численост на Министерството на вътрешните работи.“

В него се регламентират няколко звена.

 – Звено за трудова медицина, съгласно чл. 12, ал. 7 „В ДУССД се създава звено „Ведомствена служба по трудова медицина и ветеринарномедицинска дейност“;

– Звена в Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“, съгласно чл. 12, ал, 8 „В ДМОС се създават звена, които са националните точки за контакт по линия на Международната организация на криминална полиция Интерпол – Национално централно бюро „Интерпол“, на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) – Национално звено „Европол“, на Европейска система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) – национално звено ETIAS, и на Шенгенската информационна система (ШИС) – Бюро „СИРЕНЕ“ (SIRENE – Supplementary Information Request at the National Entries).“

Звено за вътрешен одит и Звено за материални проверки, съгласно чл. 15, ал. 1 от Правилника:

 „В МВР се създават Звено за вътрешен одит и Звено за материални проверки.“

И двете звена са пряко подчинени на министъра на вътрешните работи, съгласно чл. 31, ал. 1 от Правилника:

„Ръководителите на Звеното за вътрешен одит и на Звеното за материални проверки са на пряко подчинение на министъра на вътрешните работи и:

  1. осъществяват общото и непосредственото ръководство, като ръководят, планират, организират и отговарят за дейността на звената;“

Звено за подпомагане на главния секретар, съгласно чл. 15а от Правилника:

„Към главния секретар се създава звено за подпомагане на дейността му, което е на пряко негово подчинение.“

       Създаденото от заместник-министър председателя и министър на вътрешните работи Бойко Рашков Звено не е регламентирано в Закона за МВР и/или в Правилника за устройството и дейността на МВР. То няма назначен ръководител, каквито има в Звено за вътрешен одит и в Звено за материални проверки. С издаването на заповедите за преназначаване на служители в Звеното не е определен служител, който да осъществява контрол по изпълнението на съответната заповед, не са издадени своевременно длъжностни характеристики.

Извършената от служителите в Звеното дейност не е прилагана в дейността на МВР, а повече прилича на безсмисления каторжен труд от предишни столетия: „тези камъни да се преместят оттук – там, а онези камъни да се преместят оттам – тук“. Осъвременен от Бойко Рашков и даващ основание МВР да губи дела, заведени от служители, преназначени в Звеното.

От изложеното е видно, че създаденото от Бойко Рашков Звено за подпомагане не функционира като помощен орган на ръководството на МВР, а по негова заповед е специално създадено и функционира като репресивен механизъм за изолиране на висши ръководни и на ръководни служители – директори и заместник-директори на дирекции от реалното управление на структурите и за принуждаване на неудобните за министъра служители да напуснат системата. Ако нарочените откажат – чрез одобрени от Бойко Рашков неправомерни и неморални кадрови ходове, спешно да бъдат освободени от служба в МВР.

Тези действия се възприемат от всички служители на министерството като негласно изразено, но ясно и категорично послание на Бойко Рашков: „Ако не изпълнявате моята лична воля, ще последвате вече отстранените и уволнени ръководители“.

Освен поредицата нарушения, съпътстващи създаването и функционирането на Звеното, то е съпроводено от неоправдани финансови разходи в особено големи размери.

  Първите разходи са свързани със заведените от служители дела срещу заповеди на министър Бойко Рашков – ангажиране на ресурси за участие на служители от дирекция „Правно нормативна дейност“ като процесуални представители на министъра, включително командировъчни средства. Много дълъг е списъкът на спечелени от служители дела, при които Министерството на вътрешните работи изразходва ресурси за участие като страна в предварително загубени дела. Могат да се посочат редица примери в тази насока за спечелени дела от служители срещу негови заповеди.

Също така, министерството се задължава от своя бюджет да покрие разходите по загубените дела, включително и адвокатските хонорари.

Накрая министерството изплаща обезщетения на незаконно уволнените служители, по 6 заплати на всеки, както и неизползвания отпуск за времето на отстраняване от МВР.

Значителни са и разходите на министерството, свързани с издръжката на служителите в Звеното – режийни, заплати, осигуровки и обезщетения.

Точните размери са посочени в отговор на поставен въпрос към министъра на вътрешните работи, въпрос рег. № 48-254-06-145/27.10.2022 г. по описа на Народното събрание, относно щата и финансовите разходи за Звеното. В МВР е изготвен официален отговор рег. № 812100-18812/01.11.2022 г., подписан от министъра на вътрешните работи г-н Иван Демерджиев. В отговора е изложено следното:

„Размерът на издръжката на служителите в Звеното средно на месец е 37244 лв., включващ възнаграждения и осигуровки. Финансовите средства за издръжка на служителите, назначени или преназначени в Звеното от създаването му през юни 2021 г. до октомври 2022 г. са 1 126 222 лева, от които разходи за възнаграждения – 390 064 лева, разходи за осигуровки, 243 088 лева, разходи за обезщетения – 491 566 лева и разходи за командировки – 1 504 лева.“

(Въпросът и отговорът може да се видят на интернет страницата на 48-то Народно събрание.)

 При създаването и функционирането на Звеното за подпомагане на министъра е проявен административен произвол от Бойко Рашков в качеството му на министър  на вътрешните работи.

Същата злоупотреба с власт и административен произвол продължава при тенденциозното му отношение към служители на министерството, които не са извършили престъпления и нарушения на служебната дисциплина, но са му неудобни със своя професионализъм и морал. Защото с това, че заемат висши ръководни длъжности, те пречат на този министър да назначи зависими служители без необходимия професионален опит и качества.

Тези целенасочени действия на Бойко Рашков водят трайно разстройване на функционирането на министерството и промяна на поведението на служителите от всички нива. Вместо за всички тях приоритети да бъдат легалните цели на министерството в полза на обществото, както и повишаване на авторитета на ведомството и неговите служители, на преден план излиза инстинктът за самосъхранение и оцеляване при продължаващата през петнадесетте месеца управление на Бойко Рашков. При това нагласите се променят трайно.

Не на последно място са неоправданите бюджетни разходи за Звеното за подпомагане на министъра – за повече от един милион и сто хиляди лева. И то в условия на финансова криза.

 Може да се обобщи, че в резултат и на тези действия на Бойко Рашков министерството за броени месеци рязко намали ефективността си по всички основни направления на дейност за противодействие на престъпността и опазване на обществения ред. Принизи се морала на част от служителите и това беше съпроводено от неоправдано разходване на финансови бюджетни средства в особено големи размери, а в някои случаи и до разхищения.

Не е ли време за всички тези безобразия и финансови разхищения като вицепремиер и министър на вътрешните работи Бойко Рашков да бъде предаден на прокуратурата за разследване?

Главният шоумен на републиката.

Тези действия на Бойко Рашков са извършени с активното му съдействие от кадровика на МВР – директора на дирекция „Човешки ресурси“ Любомир Филипов. Последният е добре запознат със Закона за МВР и вътрешноведомствената нормативна уредба по тази линия, но услужливо предлага на Рашков начини за заобикалянето му, в противоречие с всички етични стандарти, определени в Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация.

Предвид юридическото образование и професионалния опит на Бойко Рашков, предхождащ заемането на длъжностите заместник министър-председател и министър на вътрешните работи, обосновано може да се предположи, че действията не са в резултат на подвеждане или злоупотреба с власт и доверие от страна на подчинени на министъра, а умишлено, за постигането на цели, различни от законните.

Относно описаните действия на Бойко Рашков по функционирането на Звеното – не за подпомагане на министъра на вътрешните работи, а за преследване на лично негови други, противозаконни цели, следва да се провери: дали в съвкупност е осъществен състава на Раздел ІІ Престъпления по служба, чл. 282 и чл. 285 от Наказателния кодекс.