Шампионке, нима ще се предадете, без да изиграете поне един ход?

0
80
Антоанета Стефанова

Нима сте само пешка в чужда игра?

Снимка: фейсбук

Александър Йорданов, фейсбук

Г-жо Стефанова, шампионке, нима ще се предадете, без да изиграете поне един ход? Нима сте само пешка в чужда игра?