Цветан Цветанов като служител на Седмо управление (ЦИОУ) на Държавна сигурност (Документи)

0
1337
вето
Цветан Цветанов

Личното му кадрово дело в ДС е прочистено, преди да бъде предадено на Комисията по досиетата

Антон Тодоров, zonanews.bg

Представящият се за заклет демократ, прозападник и враг на Държавна сигурност Цветан Цветанов е бил служител на Седмо управление на Държавна сигурност, известно още като ЦИОУ-МВР-ДС. Според биографията на Цветанов, която някога беше публикувана в неговото амплоа на вътрешен министър и зам.-председател на ГЕРБ, той е бил специалист, инспектор, старши инспектор, главен инспектор, н-к на група в ЦИАОУ-МВР и СИТАУ-МВР. Думите Държавна сигурност липсваха. Документите обаче, които се съхраняват в Комисията по досиетата и за пръв път се появяват в публичното пространство, доказват, че той е бил служител на Седмо управление на ДС (ЦИОУ). Нека веднага направя няколко уточнения.

Първо, Цветанов не е бил оперативен работник на ДС, нито е бил част от нещатния сътруднически апарат. Поради това не е обявен и няма как да бъде обявен от Комисията по досиетата за причастен към ДС по смисъла на действищия в момента Закон за досиетата (ЗДРДОПБГДСРСБНА), който урежда това.

Второ, Цветанов обаче е бил волнонаемен служител на Седмо управление на Държавна сигурност, известно като ЦИОУ – Централно информационно-организационно управление на ДС. В архива на Комисията по досиетата се съхранява Лично кадрово дело (ЛКД) на Цветан Генчев Цветанов, в което са останали 12 листа. Виждате първото факсимиле от това ЛКД, където на корицата му е написано точно това – ЛКД, или лично кадрово дело. Ясно е, че става дума за волнонаемен, а не щатен служител по смисъла на § 1 т.2 от ДР на Закона за досиетата. Да, Цветанов никога не е работил като оперативен работник в ДС, но е бил на длъжност, която е част от номенклатурното разписание на Седмо управление на ДС. Иначе нямаше да има лично кадрово дело.

Кадровото дело на Цветан Цветанов.

Трето, за всеки, който е работил достатъчно дълго с документи на комунистическите репресивни служби, е очевадно, когато отвори това лично кадрово дело, че то не е пълно. Липсват неотменни атрибути, които има в други подобни лични кадрови дела. Това означава, че личното кадрово дело е прочистено преди да бъде предадено на Комисията по досиетата – в това може да нямате никакво съмнение.

Изрично подчертавам – това прочистване не е извършено от Комисията по досиетата, това лично кадрово дело е прието в този му вид от архива на МВР. Кой обаче го е прочистил и по чия заповед – за това мога само да гадая. Имам своя версия, но не мога да я докажа на 100 % документално, така че ще си замълча и ще остана със своите догадки.

Цветан Цветанов

А сега да проучим какво ни казва прочистеното личното кадрово дело на Цветан Цветанов като служител на Седмо управление на Държавна сигурност, известно още като ЦИОУ.

Днешният ярък проамерикански политик и борец с Държавна сигурност започва работа в Държавна сигурност на 30 юни 1987 г., съгласно трудов договор № 13 от 30 юни 1987 г. По това време Цветан Цветанов е със средно образование, специалност „полиграфист“, която завършва през юли 1983 г. с диплома № 032413. Назначен е в ИИЦ (Информационно-изчислителен център) на Седмо управление на ДС на длъжност „специалист“ с шифров № 04500000 и основно месечно възнаграждение от 135 лв.

Към тази сума се добавят още 30 % за работа в МВР, или 40,50 лв., 10 лв. за работа със секретни материали, 30 лв. порционни пари за храна и 180 лв. годишно за дрехи. Цветанов работи като шофьор, такъв, какъвто е и неговият баща Генчо Цветанов Гълъбов, старши шофьор в отдел „Секретариат“ при ЦИОУ-ДС.

Част от кадровото дело на Цветанов.

На 10 януари 1989 г. Цветанов сключва нов договор № 95/10.01.1989 г., според който на него като „специалист“ в секция „Експлоатация“ в ИИЦ на ЦИОУ-ДС му се увеличават парите за работа със секретни материали – от 10 на 20 лв. Цветанов вече е служител на системата СКРЕЧ в ЦИОУ-ДС, която представлява Система за контрол и регистрация на чужденците, които влизат и пребивават в НРБ.

Тук трябва да направя едно малко уточнение. В онези затворени и несвободни времена има наблюдение над чужденците, започващо още от преминаването на ГКПП, тъй като граничните пунктове тогава бяха отдел 12 на Второ главно управление на ДС.

Но тази цялата информация за тях, след като преминет ГКПП и докато излязат от границите на тоталитарна България, е вкарана в електронно-изчислителната система „СКРЕЧ“, в която работи вече Цветанов.

Информационно-изчислителният център, в който работи Цветанов, е в структурните рамки на поделение 72000 – МВР, чието гражданско название е Централно информационно-организационно управление (ЦИОУ). Иначе е известно като Седмо управление на Държавна сигурност. След промените се обособява в НИТАУ, а след това в СИТАУ – Служба за информационни технологии и автоматизация на управлението и преминава през няколко различни преобразувания.

Васил Георгиев

На върха на Седмо управление на ДС (ЦИОУ) дълги години – от 1979 до 1990 г. – е ген. лейтенант Васил Георгиев, комунистически престъпник от Сливен, член на РМС, осъден преди 9 септември 1944 г. на 10 г. затвор за терористична противодържавна дейност. Това е началникът на Цветанов от 1987 до 1990 г. Останалите документи, които четете като част от неговото лично кадрово дело са обикновени съглашения, описващи промяната в позицията и финансовото му доволствие, ако използваме отвратителния сленг на милиционерщината, както и заповеди за допълнителни финансови възнаграждения. След промените факторът, издигнал Цветан Цветанов от шофьор и оператор на ЕИМ в системата „СКРЕЧ“ към ЦИОУ-ДС до служител на отдел „Човешки ресурси“ в МВР, се казва Александър Петров, след доста години шеф на кабинета на Румен Петков.

Това е кариерата на Цветан Цветанов в Държавна сигурност. Тя донякъде следва кариерата на неговия баща Генчо Цветанов Гълъбов, който е любим шофьор на мракобесния зам.-министър на МВР и шеф на ДС Григор Шопов. Но за Генчо Цветанов Гълъбов и неговата история ще прочетете в продължението на това разследване.