Само в Breaking.bg: Бойко Рашков остави граничарите и полицията без автомобили. Назначена от него началничка прави купон за рождения си ден в почивната база на МВР

0
2657
Рашков на почерпка с Манолова.

Полицаите принудени сами да си шият униформите и да си купуват обувките

Стефан Ташев

Управлението на Бойко Рашков в МВР ще бъде записано като най-некомпетентното, но за възстановяване на щетите от разрушителната дейност на бившия комунистически следовател върху системата за национална сигурност ще трябват години. В това са категорични служители на вътрешното ведомство. Благодарение на Бойко Рашков граничните полицаи останаха без автомобили, а униформените в цялата страна са принудени сами да си шият униформи и да си купуват обувки. На служебния вътрешен министър Иван Демерджиев се налага да разчиства „авгиевите обори“ останали след „бореца срещу корупцията“. И да отменя заповед след заповед на Бойко Рашков, но щетите нанесени от него са за милиони левове. За какво става дума?

По времето на Рашков за директор на Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“-ДУССД-МВР е назначена Тина Тодорова, която идва в МВР с протекциите на дясната ръка на вътрешния министър-зам.-министър Таня Райчева.

Тодорова преди това е работила в Държавен Фонд „Земеделие“. По образование Тина Тодорова е строителен инженер – без управленски опит по линия на материално-техническото осигуряване на структурите на МВР. Райчева пък отговаряше именно за обществените поръчки. През март около Тодорова и Райчева избухна скандал заради забавяне на обществената поръчка за спешна доставка на нови униформи за „Гранична полиция“.

Дясната ръка на Рашков в МВР Таня Райчева.

И се започват далаверите:

По централните доставки е нарушена заповед 8121з-635/30.09.2014 г. на министъра на вътрешните работи, относно редът за взаимодействие между структурите на МВР при подготовка и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки (ОП) за централни доставки и контрол на изпълнението на сключените договори.

Към момента, вече след Рашков, още не са изпълнени в срок следните поръчки:

Раздадени са различни суми, в размер на 15 000-30 000 лв. на структурите второстепенните разпоредители с бюджетни средства за закупуване на автомобилни гуми, с което е нарушена заповед от 2014 г. на министъра за централизирани доставки и не е проведена обществена поръчка заобиколена е ОП за доставка на автомобилни гуми по действащо рамково споразумение.

Това е предпоставка за заобикаляне на ЗОП и за облаги на други фирми, без обществена поръчка. Също така, не може ценообразуването при брой закупени гуми (поотделно за дирекциите) да е икономически по-изгодно от закупуването през възложена ОП на многократно по-голям брой и различни размери автомобилни гуми.

Договорът за застраховките на служебните автомобили в МВР беше с краен срок на действие 30.06.2022 г. До тази дата не е обявена ОП за застраховане на автомобилната и инженерната техника в МВР .

В последния момент –на 29.06.2022 г. се налага сключването на анекс към стария договор за застраховка на автомобилната и инженерна техника. С което възложителят – директорът на ДУССД е нарушил чл. 116, ал 1, т 3 от ЗОП, Ал. 1 „Договорите за ОП и рамкови споразумения могат да бъдат изменяни, когато: т. 3: поради обстоятелства, когато при полагане на дължима грижа възложителят не е могъл да предвиди това обстоятелство и е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора или рамковото споразумение.

Как така ръководството на МВР в лицето на Рашков не може да се предвиди изтичането на срока на договора???

Директорката Тина Тодорова първоначално отказва за подпише анексите по договорите за застраховки, поради изразени отрицателни становища на юристите и предварителния контрол в ДУССД-МВР. Отрицателните становища са две.

Но е принудена от Бойко Рашков да извърши това нарушение. Поради голямата опасност-техниката да остане незастрахована.

Няма обявени ОП за следгаранционно обслужване на автомобилите на територията на София и София – област (дирекциите в министерството, всички главни дирекции, СДВР и ОДМВР – София –) между 3000 и 5000 единици техника! Има действащи само 2 договора (изтичат октомври 2022 г.) за поддръжка на автомобилите „Опел“ и „Грейт уол“. Към времето на управлението на Рашков няма подадени заявки за сключване на договори за следгаранционно обслужване на техниката.

Беше заявена и публикувана ОП за около 30 000 000 лв. за доставка на 500 автомобила – 150 с висока проходимост и 350 с нормална проходимост за Национална полиция – На оперативен лизинг за 4 години. След 4 години МВР ще остане без автомобили.

Преди години е правено проучване за наемане на автомобили (оперативен лизинг), но след консултиране с Министерство на финансите има категорична забрана за провеждането на такъв тип процедура за наемане на автомобили от МВР. Стойността на 1 автомобил излиза 60 000 лв с обслужването за 4 години – по 15000 на година за ползване на автомобили.

Ако се закупи 1 автомобил струва между 30 000 и 35 000 лв. Когато са на едро –много на брой ще е по-евтино: така например шкодите за полицията са закупени по 20000 лв, а Киа – по 25000 лв.

И автомобилите остават собственост на МВР. На всичкото отгоре няма такава поддръжка за следващите 4 години – 30000 лв. (по 7500 лв на година)! Дори да се закупи автомобил за 40000 лв – пак е по-изгодно икономически!

Разходите за 1-годишно гаранционно техническо обслужване на 1 автомобил възлизат средно между 700 и 800 лева. Дори да е 1000-1200-максимум 1500 лв. пак е многократно по-евтино.

Така излиза неоправдано оскъпяване с десетки хиляди лева само за 1 автомобил. Само от тази поръчка щетата за бюджета на МВР щеше да се измерва в милиони левове. (ОП е прекратена като скандална при служебния кабинет от новото ръководство на МВР в началото на м. септември 2022 г.)

С действията си, ръководената от Рашков ДУССД-МВР възпрепятства цялостната организация за снабдяването с материални активи и поддържането в изправност на техниката в МВР. Поставено е под риск цялостното и безаварийно изпълнение на поставените задачи на служителите в МВР, техният живот и здраве.

Колите на лизинг за МВР ще ни излязат златни.

При управлението на бившия комунистически следовател и в частност ръководената от него ДУССД-МВР не са предприети никакви действия по възлагане на ОП за доставка на различни видове автомобилна и инженерна техника за нуждите на ОДМВР и другите основни структури на МВР, като във всяко ОДМВР към момента по щат има автомобилна и инженерна техника, изпълнила условията за подмяна, съгласно „Вътрешните правила за организация на експлоатацията, материално-техническото осигуряване и отчетността на пътните превозни средства ППС, плавателна и летателна техника на МВР“, утвърдени с МЗ №8121з-11/04.01.2022 г. Съгласно тези Вътрешни правила един полицейски автомобил може да се използва до 12 години или до 200 000 км. Като над 50% от техниката в ОДМВР е достигнала условията за подмяна. Например в ОДМВР- Ловеч – 90%.

С възникналата необходимост от прекратяването на така обявената от Рашков ОП за оперативен лизинг на 500 автомобила се забавя необосновано обновяването на автомобилния парк в МВР, което създава предпоставки за невъзможност за изпълнение на основни дейности от служителите в МВР – охрана на масови мероприятия, контрол по пътното движение, специализирани полицейски операции за мигранти, масови безредици и други текущи ежедневни служебни задачи.

Същевременно, цялото министерство и в частност ОДМВР и Главна дирекция „Гранична полиция“ изпитват остра нужда от осигуряване с микробуси и автобуси. (За тях има планирани ОП в графика за 2022 г. за ОП в ДУССД – МВР, но същите не са обявени по времето на министър Бойко Рашков.)

Разпределени бяха средства по направление „вещево осигуряване към структурите“ – за самостоятелно осигуряване на вещево имущество от тях – униформено облекло и обувки.

Тоест структурите сами да преценяват: дали да дават поръчки на различни фирми за шиене на облекло или дори отделни шивачи или пък служителите сами да си поръчват шиенето на униформи. За обувките – също. Така се нарушава унификацията на униформите, не се гарантира тяхното качество и се създават предпоставки за корупция.

МВР
МВР е обърнато на политическа полиция.

По указания на Рашков парите са раздадени по структурите на МВР. (И тази скандална дейност на бившия комунистически следовател е прекратена от служебното ръководство на МВР и парите са върнати обратно в бюджета на министерството.) Но към момента не са изразходвани за ОП за необходимото вещево осигуряване. Най-тежко е засегнато осигуряването с униформено облекло и обувки на новопостъпилите служители.

Тези действия и бездействия на Рашков също се отразяват неблагоприятно на цялостната дейност на МВР и облика и авторитета на полицията, гранична полиция и пожарната пред обществото.

Във връзка със започнало строителство на един от най-големите жилищни комплекси в София „Централ парк“ (в момента вече се строи), Рашков, още с встъпването си в длъжност като министър, предприема действия да добави още 48 декара площ към комплекса.

Той инициира закриването на Гараж №10 при ДУССД в София, на ул. „Подп. Калитин“ № 21. Там е дислоцирана и се обслужва и основната част от автотранспортната техника на ръководството на МВР. 48 дка паркова територия, оборудвана за съхранение и ремонт на автотехника на МВР е предложена от Рашков за обект с отпаднала необходимост и е подготвена от него за предаване на областния управител на София и последваща продажба по занижени непазарни цени.

Автомобилната техника е прехвърлена в Авторемонтна база на МВР – в кв. Гара Искър и в други структури. Това затруднява обслужването на техниката, която се намира в централната сграда на МВР – около 400 бр. автомобили, които за всяко техническо обслужване, ремонт и ежемесечна отчетност трябва да изминават 20 км в повече отпреди.

Разход на гориво в градски условия и допълнително замърсяване на околната среда и задръстване в най-оживения трафик на столицата и допълнително отнемане на време на служителите за изпълнение на служебните задачи.

Охраната на обекти от ДУССД-МВР, възложена на сектор „Въоръжение и охрана“ – гараж 10, централна бензиностанция в кв. Красно село, складове в кв. Захарна фабрика, Авторемонтна база, село Подгумер е възложена на сътрудници по охрана.

С освобождаването им от Рашков, имитиращо реформа, се налага охраната да бъде поета от СДВР и районните управления. Но тъй като обектите трябва да се охраняват, тази дейност се поема от полицаи, които вместо да патрулират и изпълняват задълженията си по опазване на обществения ред и противодействие на престъпността, се превръщат в пазачи.

Вместо да решава реалните проблеми на министерството и на ДУССД-МВР, назначената от Рашков директорка Тина Тодорова с негова заповед се командирова няколко съботи и недели – уж за проверка през лятото в морските и планински почивни бази на МВР.

За целта избира за шофьор своя началник на сектор „Автотранспорт“ Иво Велев, който преди да бъде издигнат от нея и Рашков на ръководната длъжност е бил неин шофьор. Същият многократно е командирован с нейна заповед в морските почивни бази – най-вече Китен и Созопол „за извършване на проверки“ през летния сезон. (Вероятно – за да подготви празнуването на рождения ден на Тина Тодорова в почивна база „Китен“ през м. юли 2022 г.). Това е прословутия купон на външни лица в база на МВР, за който от един месец говори вътрешният министър Демерджиев. Разбира се, без да споменава имена.

За резултатите от извършените „проверки“ от личния на директорката шофьор – началник на сектор няма изготвени от него доклади или отчети.

Всичко това се случва под благосклонния поглед на Рашков, който дори след оставката на кабинета „Кирил Петков“ публично се застъпи за Тина Тодорова като голям професионалист, извършила голяма реформа в ДУССД (изразяваща се в голям брой прекратени от нея обществени поръчки, сериозно нарушаване на материалнотехническото осигуряване на структурите в МВР и разстройване на работата на дирекцията).

Следва да се отбележи, че дейността на ДУССД е изключително важна за нормалното функциониране на всички структури в МВР. ДУССД е основен възложител на ОП по цялостното материално-техническо осигуряване в МВР за всички структури на министерството.

Дейността на дирекцията е пряко наблюдавана и ръководена от министър Рашков и чрез зам.-министър Таня Райчева. Тези груби нарушения на материално-техническото осигуряване на цялото министерство и погазването на Закона за ОП са и в резултат на отстраняването от Рашков на компетентни ръководни служители с дългогодишен професионален опит по направление на тези дейности и назначаването на тяхно място на служители без подходящото образование и необходим професионален, административен и управленски опит.

Необоснованите съкращения на служители и самоцелните преструктурирания в ДУССД-МВР от Бойко Рашков доведоха до допълнителен управленски хаос във всички основни направления на работа дирекцията – капитално строителство и ремонти, вещево осигуряване, автотранспорт, обществено хранене, почивно дело и въоръжение и стопански дейности.

Тези действия на бившия министър Рашков може да се охарактеризират като саботаж на функционирането на МВР и дестабилизиране на обществения ред и сигурност на държавата, с непредвидими тежки последици. Дали са извършени престъпления по служба, съгласно НК, е въпрос към други институции.

Може би тези действия обясняват неистовото желание на Бойко Рашков да се измъкне от МВР и да бъде настанен на топлия стол като директор на КПКОНПИ. Към момента тази вероятност клони към пълна нула.

Но след всички золуми, свършени от него в МВР, бившият комунистически следовател има наглостта да се яви на избори като водач на листата на „промяната“ в Перник и да говори за „борба с корупцията“.