Губят се 2 милиарда лева от ДДС

0
179
чез
НАП

Налице е очевиден проблем със събераемостта на ДДС

Красимир Вълчев, фейсбук

Красимир Вълчев Снимка: фейсбук

Налице е очевиден проблем със събераемостта на ДДС

За две години номиналният ръст на БВП е 37 на сто, а на приходите от ДДС – едва 21 %.

В номинално изражение това са 1,95 млрд. лева по-малко в бюджета на годишна база. Подобна оценка направи и Симеон Дянков, който неотдавна говори за липсващи 2 млрд. лева от ДДС.

Отрицателният ефект на намалените ставки, гласувани последните две години, върху приходите от ДДС е около 350 млн. лева годишно. Ако ги приспаднем, пак се губят 1,6 млрд. лева. И това без да отчитаме допълнителните приходни мерки, които трябваше да повишат събираемоста.

Анализирам двугодишен период, заради промените в структурата на БВП, влияещи върху данъчната база (вносът е с плюс в данъчната база и с минус в БВП). За 2022 година приходите от ДДС растат изцяло от внос. Постъпленията от ДДС при сделки в страната (нето) падат с 3,9% при номинален ръст на потреблението (2022 спрямо 2021 г. ) от 19,7 %. Обяснението на МФ за тази фрапираща разлика е в ръста на износа. Това очевидно е само една от причините, тъй като този ефект би трябвало да се компенсира/изглади през 2023 година, когато вносът намалява в стойностно изражение.

През тази година очаквано приходите от внос падат, а постъпленията при сделки в страната се увеличават, но сумарният ефект за двугодишен период е значително по-нисък ръст на приходите от ДДС спрямо увеличението на данъчната база, което е атестация за влошена събираемост и то в значителни размери.

Казано накратко – губят се 2 млрд. лева от ДДС, заради което се налага да бъркаме в джобовете на децата, като вземаме заеми и намаляваме разходите за развитие.

През последните 30 месеца (две години и половина), откакто ГЕРБ не е в управлението на публичните финанси, 18 месеца финансов министър е бил Асен Василев, а 21 месеца шеф на НАП – Румен Спецов.

През това време Асен Василев изхарчи заделените средства за магистрала Хемус, източи енергийните предприятия, намали средствата за образование и култура, смачка публичните инвестиции до най-ниското им ниво от 20 години и пак не му стигат средствата. Заради намалена събираемост, заиграване с Лукойл и лошо бюджетно управление. Най-лошото от 25 години насам.

Очаквам следващите дни същият Асен Василев да ни обяснява колко важни приходни мерки за бюджета е предложил и как от тях зависи събираемостта.

За да може да каже, ако не приемем някоя от безумните му мерки, че парламентът е виновен за дълга, дефицита, недофинансираните сектори и липсващите публични инвестиции.

Разчитайки, че малко хора могат да направят експертна оценка за допълнителните приходи, които ще донесат спорни мерки като облагането на събирачите на трюфели билки или даването на бонус срещу донос. И да разберат, че тези допълнителни приходи са нищожна величина на фона на липсващите 2 млрд. лева от ДДС.

Затова ще искаме от Асен Василев и МФ да дадат коректна оценка на ефекта на предложените нови приходни мерки и да заложат реалистична прогноза на приходите в проектобюджета за 2024 година.