Сега е моментът, в който трябва да стимулираме търсенето повече, отколкото фактическото потребление

0
44
бюджет
Разходите на България излизат извън контрол.

То ще върне в икономиката пари за държавата и бизнеса

Румен Гълъбинов за Breaking.bg

реформи
Румен Гълъбинов

Почти всички икономисти имат различна визия и подход за възстановяване на икономиката на България от кризата, която причинява Ковид-19.

Сега е моментът, в който трябва да стимулираме търсенето повече, отколкото фактическото потребление.

Сривът на търсенето се породи от локдауна на глобално ниво, от рестрикциите за пътувания, от страха на хората и социалното изолиране, пред което сме изправени всекидневно. В резултат на това, компаниите занижават и своята производителност. Под 1/3 от общото търсене се реализира като реално потребление. Останалото отива в акцизи, данъци, осигуровки и субсидии и др. Икономика на глобално ниво не може да поема вълната от новата структурна безработица.

С оглед на горе изложеното бизнесът трябва да се фокусира върху засилването на търсенето сред потребителите като единствена реална мярка за справяне с кризата. По-засиленото търсене ще върне в икономиката пари за държавата и бизнеса. Например, е редно да се намали ДДС-то не само на храни в ресторантите, но ни на такива в хранителни магазини, за да може да се стимулират хората да пазаруват повече.

Също така да се намали ДДС на лекарства, тъй като аптеките и хранителни магазини са основните обекти където се генерира най-засилено потребление.

Друга мярка е да се предоставят ваучери за пазаруване, които да стимулират увеличаване на покупателната стойност.

По този начин сумите от ваучери ще се върнат отново в производителите, които от своя страна ще внасят средства и в държавата.

Възстановяването на икономиката ще е бавен и продължителен процес, в който трябва да вземат участие всички групи, от краен потребител, до производител и не на последно място държавата.