Не разбира или овладява държавата Кирил Петков?

0
739
Кирил Петков

Май бъдещият премиер, бивш президентски служебен министър, иска да подчини съдебната власт на контрола на министъра на правосъдието?

Адвокат Росен Димитров

Росен Димитров

Днес 05.12.2021 г., прехвърляйки програмите по сутрешните блокове се спрях на БТВ. Това беше защото интересът ми беше привлечен от анонсирането на предстоящия гост, а именно – бъдещият премиер Кирил Петков. Спрях да превключвам каналите и зачаках появата му.

И така, разговорът с водещата започна. Освен заучените усмивки, без особена причина за тях, характерни за Петков и съратниците му, и отвъд тях, няколко неща ми направиха впечатление. И то обезпокоително впечатление. Вероятно поради това, че сферата ми на дейност е свързана с правото, каквато тема бе засегната от водещата. По-специално въпросът за Висшия съдебен съвет (ВСС) и отговорът на Кирил Петков.

Според него, цитирам по памет:

“Инспекторатът трябва да прави атестация на влизащите във ВСС, за да не може там да влизат наши и ваши… “.

Това изказване ме накара да се запитам следното: Какво означава инспекторатът да прави атестация на влизащите във ВСС ?

На поставения си въпрос отговорих след справка в законодателството за структурата и правомощията на инспектората към ВСС, като предполагам, че Кирил Петков е имал предвид този инспекторат, а не Инспектората към министъра на правосъдието. Последното също въобще не е изключено.

Инспекторат към ВСС

Според Конституцията към Висшия съдебен съвет се създава Инспекторат, който се състои от главен инспектор и десет инспектори. Главният инспектор се избира от Народното събрание с мнозинство две трети от народните представители за срок от пет години. Инспекторите се избират от Народното събрание за срок от четири години.

Инспекторатът проверява дейността на органите на съдебната власт, без да засяга независимостта на съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите при осъществяването на техните функции. Инспекторатът извършва проверки за почтеност и конфликт на интереси на съдии, прокурори и следователи, на имуществените им декларации, както и за установяване на действия, които накърняват престижа на съдебната власт, и такива, свързани с нарушаване на независимостта на съдиите, прокурорите и следователите. Главният инспектор и инспекторите при осъществяване на функциите си са независими и се подчиняват само на закона.

За всяко постъпило предложение за член от съответната колегия Висшия съдебен съвет изисква от Инспектората към Висшия съдебен съвет подробни справки за всички проверки.

Какво показва правната уредба на Инспектората към ВСС ?

И сега инспекторатът към ВСС разполага с правомощията да установи конфликт на интереси, да извършва проверки за почтеност на органите на съдебната власт. Тоест, и според действащото законодателство основно правомощие и смисъл на съществуването на инспектората е във ВСС да не влизат “наши и ваши“.

Горното обаче важи, ако Кирил Петков е имал предвид цитирания дотук инспекторат. Допускам обаче да е имал предвид, че за установяване на конфликт на интереси и почтеност следва да се ангажира другият инспекторат – този към министъра на правосъдието.

Означава ли това, че бъдещият премиер, бивш президентски служебен министър, иска да подчини съдебната власт на контрола на министъра на правосъдието?

Съгласно Закона за съдебната власт Инспекторатът на министъра на правосъдието се състои от инспектори, които се ръководят от главен инспектор. Главният инспектор и инспекторите се назначават от министъра на правосъдието въз основа на конкурс по Кодекса на труда.

Знак за овладяване на съдебната система ли беше изказването на Кирил Петков или то се дължи на тотално непознаване на структурата и правомощията на основни институции в държавата, която предстои да управлява или „притежава“???

В тази връзка си спомням изказването на главния прокурор, че съдебната и изпълнителната власт не трябва да са разделени, а да работят заедно. По-късно тази реплика бе медийно изфабрикувана и на Гешев бе разкъсан, че не зачита разделението на властите и цели намеса в изпълнителната такава.

Тази медийна интерпретация (манипулация) на думите на главния прокурор, която мнозина започнаха да приемат за неоспорима истина, удобно бе употребена и продължава да се употребява като аргумент за враговете на Гешев за искане на неговата оставка.

За или против разделението на властите е Кирил Петков, който иска оставката не само на главния прокурор, а и целия Висш съдебен съвет? Ще чуем ли отново гласът на почтените или проблем с „разделението на властите“ има само тогава, когато новите силни на деня не са наши?