Вече има наказателно постановление за бариерата на плажа „Русалка“

0
29
Плаж "Русалка" Снимка: Почивка.бг

От дружеството обжалват

Тази година е било съставено наказателно постановление срещу Ваканционно селище „Русалка“ за установено през 2019 г. нарушение, свързано с ограничаване на свободния и безплатен достъп на гражданите до плажове „Русалка – бейби плаж“, „Русалка – централен“ и „Русалка – каяк“, съобщиха от Министерството на туризма.

Санкцията е наложена съгласно административно-наказателните правомощия на министъра на туризма, предвидени в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК).

Върху частна държавна собственост дружеството е разположило незаконно контролно-пропускателен пункт с бариера и от него събирало съответните такси. Издаденото наказателно постановление е обжалвано, като към настоящия момент пред Районния съд в Каварна има образувано висящо дело № 95/2020 г.

От своя страна община Каварна предприе действия по премахване на преместваемия обект, като за целта беше издадена заповед № 389 от 29.05.2020г. на кмета на общината. Дружеството също я обжалва и по нея има висящо административно дело № 303/2020 г. пред Административния съд в Добрич.

Тази година длъжностни лица от дирекция „Управление на морските плажове“ извършиха проверка, на която беше установено, че на някои от изброените неохраняеми плажове има поставени плажни принадлежности, също включени за ползване след заплащане на такса от 6 лв. според табела в комплекса. Тази такса вече се събира не от пропускателния пункт, а в сграда, явяваща се рецепция на Ваканционното селище и намираща се вече в друг имот.

При влизане в комплекса, независимо дали пеша или с превозно средство, служител на селището указва къде да се заплати таксата, като при отказ от заплащане, комплексът следва да бъде напуснат. Установено е и че пропускателният пункт е изместен с няколко метра по-навътре спрямо положението си от миналата година. Основанието за заплащане на такса от 6 лв. е променено, като според поставената табела тя се събира за ползване на цялата алейна инфраструктура на комплекса, по която се стига до плажовете, както и за ползването на плажни принадлежности, въпреки че плажовете са неохраняеми.

Достъпът до морските плажове следва да бъде предвиден в устройствените планове съгласно чл. 14 от ЗУЧК, което е в правомощията на кмета на община Каварна.

До извършените проверки от страна на прокуратурата и община Каварна се стигна след сигнал на министъра на туризма през 2019 г.