Горанов: Не е работа на финансовия министър да следи за спазването на закона в хазарта

0
73
Владислав Горанов

Държавната комисия е самостоятелно юридическо лице на бюджетна издръжка, чиято дейност се организира и ръководи от председател, посочи министърът в парламента

Законът за хазарта не предвижда ангажимент за министъра на финансите да следи за спазването на законодателството в областта на хазарта или да упражнява контрол върху осъществяваните от комисията производства, като издаване, прекратяване, отнемане на лицензи и разрешения, приемане на общи задължителни изисквания и правила, установяване размера на дължимите по закона държавни такси и др. Това заяви министърът на финансите Владислав Горанов по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос на депутата Румен Гечев, цитиран от DaricNews.

Няма нормативни основания да се приеме и че министърът на финансите има правомощията по Административнопроцесуалния кодекс на по-горестоящ административен орган – да решава въпроси от компетентността на комисията и да се произнася по оспорване на административните актове на комисията, тъй като не е налице изискваното изрично законово овластяване за това, посочи още Горанов.

Той уточни, че правомощията на министъра на финансите по Закона за хазарта са ясно очертани.

Държавната комисия по хазарта /ДКХ/ е самостоятелно юридическо лице на бюджетна издръжка, чиято дейност се организира и ръководи от председател и се подпомага от обща и специализирана администрация, посочи министър Горанов. Независимо, че тя е ситуирана като второстепенен разпоредител към бюджета на министъра на МФ, тя е специализиран държавен орган – централен колегиален орган на изпълнителната власт за осъществяване на държавния надзор върху хазарта с определени в Закона за хазарта функции и правомощия, лицензионни и контролни по прилагането на закона, допълни той.

Председателят на ДКХ осъществява контрол върху цялостната дейност по организиране на хазартните игри, както и върху дейностите по производство, внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване, посочи Горанов.

Той отбеляза, че в изпълнение на своите правомощия, съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за хазарта, министърът на финансите назначава състава на комисията.

Председателят е избор на министъра на финансите, но другите членове са номинирани от министъра на правосъдието, министъра на икономиката, изпълнителния директор на НАП и председателя на ДАНС, каза Владислав Горанов.

Ако изключим представителя на НАП, защото е от структура към министъра на финансите, то в комисията е имало представители на още три институции, които е можело, ако са подозирали, че има нещо нередно или ако са виждали празнотата в закона, да алармират своите ръководители, отбеляза той.

Горанов припомни, че от 3 февруари ДКХ е с изцяло нов състав и има трудната задача да осигури нормалното функциониране по правилата на целия хазартен сектор при силно компрометирания имидж на институцията.