Здравният министър разреши състезания с публика в спортните зали

0
8
Костадин Ангелов Снимка: Dnes.bg

Допуска се заетост на местата не повече от 50% от капацитета на съответното спортно съоръжение

Министърът на здравеопазването Костадин Ангелов издаде 3 заповеди във връзка с удължаването на извънредната епидемична обстановка до края на ноември.

За хората, пристигащи у нас от Украйна, се въвежда изискването за представяне на документ за отрицателен резултат от PCR тест.

Разрешава се провеждането на спортни състезания на закрито с публика при настаняване на зрителите най-малко през една седалка и при спазване на физическа дистанция от 1,5 метра при заетост на местата не повече от 50% от капацитета на съответното спортно съоръжение.

В същата заповед се посочва и че центровете за подкрепа на личностното развитие възобновяват своите занимания в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на центровете за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.

Непроменени остават общите противоепидемични мерки.