Кабинетът отпуска допълнително 800 000 лв. за храни за засегнати от епидемията

0
7
правителството
Министерският съвет

Те са за хора, които не получават социални помощи

Правителството одобри допълнителни разходи от резерва по чл. 1 от Закона за държавния бюджет на България за 2020 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 година.

С постановлението се одобряват допълнителни разходи в размер до 800 000 лева за закупуване на хранителни продукти и предоставянето им под формата на хранителни пакети на лица, засегнати от епидемичната обстановка вследствие на COVID-19, които не получават социални помощи.