Населението на България вече официално е под 7 млн. души

0
39
Снимка: архив

Жените повече с 212 хил. Родените деца с 659 по-малко

Към 31 декември 2019 г. населението на България е 6 951 482 души, намалението за година е с 48 557 души, или с 0.7%, съобщи Националният статистически институт.

Мъжете са 3 369 646 (48.5%), а жените – 3 581 836 (51.5%), или на 1 000 мъже се падат 1 063 жени.

Общо 21.6% от населението са на възраст над 65 г., а делът на тази група нараства с 0.3 процентни пункта. С най-многобройно застаряващо население са областите Видин (29.9%), Габрово (29.1%) и Кюстендил (27.7%). Най-нисък е делът на възрастното население в областите София (столица) – 17.7%, и Варна – 19.2%.

Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2019 г. е 4.156 млн. души, или 59.8%, като мъжете са 2.180 млн.., а жените – 1.976 млн.. През 2019 г. броят на трудоспособното население намалява с почти 45 хил. души, или с 1.1%, спрямо предходната година, сочат статистическите данни.

Родените деца са 61 538, с 659, или 1.06%, по-малко, отколкото през предишната година. Средната възраст на жените при раждане на първо дете се увеличава от 27.2 години през 2018 г. на 27.3 години през 2019 година. В регионален аспект средната възраст при раждане на първо дете варира от 30.3 години за област София (столица) до 22.9 години за област Сливен.

Броят на умрелите през 2019 г. е 108 083, а коефициентът на обща смъртност – 15.5‰. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява с 443, или с 0.4%.

Статистическите данни сочат, че 39 941 души са сменили настоящия си адрес от България с адрес в чужбина Всеки втори емигрант (49.1%) е на възраст 20-39 години. Най-младите емигранти (под 20 години) са 15.9%, а тези на 60 и повече навършени години – 9.5% от всички емигранти.

Най-предпочитани от емигрантите дестинации са Германия (20.3%), Обединеното кралство (17.7%) и Италия (13.5%).

Пристигналите от чужбина, за да се заселят в България, са 37 929, но в тази бройка влизат и чужденци, получили разрешение да живеят в страната. Сред тях 30.0% са във възрастовата група 20 – 39 години, а 30.2% са на възраст 40 – 59 години. Най-младите имигранти (под 20 години) са 15.9%, а най-възрастните (на 60 и повече години) – 23.9%. Най-висок е делът на имигрантите от Турция (38.6%), Руската федерация (9.1%) и Германия (6.6%).