Парното по-евтино от днес със средно 21%

0
10
газ
Снимка: архив

КЕВР утвърди новите цени на природния газ и топлинната енергия

Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ утвърди новите цени на природния газ и топлинната енергия. Те се въвеждат заради поевтиняването на природния газ с над 40% след променените условия на договора между „Булгаргаз” ЕАД и ООО „Газпром экспорт”.

Утвърдената от Комисията цена на природния газ от 1 април 2020 г. е 25,20 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). В сравнение с действащата цена за първото тримесечие на 2020 г. в размер на 44.04 лв./MWh намалението е с 18,84 лв./MWh или с 42,78%.

КЕВР оповести и окончателните решения за цените на топлинната енергия, на тока, произведен от централи с високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, както и за цената на електрическата енергия, във връзка с изменението на цените на природния газ от 01.04.2020 г.

От 1.04.2020 г., се определят нови пределни цени на топлинната енергия на енергийните дружества в сектор „Топлоенергетика“, ползващи природен газ като основен енергиен носител.

За потребителите в София парното ще поевтинее с 26,47 %, във Враца – с 22,52%, в Пловдив – с 12,11%, в Плевен – с 15,65%, в Бургас – с 17,30%, във Варна – с 8,27%, във Велико Търново – с 17,54%, в Разград – с 16,88%. Средното намаление на пределните цени на парното за тези дружества е 21,84%.

С решението си КЕВР утвърди от 1 април 2020 г. и преференциални цени и премии на електроенергията, произведена от централи с високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, които използват за основно гориво природен газ. Средното намаление на цените на високоефективната електрическа енергия за тези дружества е в размер на 27,91%. Същевременно средната прогнозна пазарна цена на електрическата енергия се запазва в размер на 90,49 лв./МВтч.

На закрито заседание Комисията прие и решение за цените на електрическата енергия във връзка с изменението на цените на природния газ. След извършен анализ КЕВР реши тези цени да не бъдат изменяни и те остават на сегашните си нива.